понеделник, 23 април 2012 г.

Назаем от интернет: Българите имаме три пъти повече клетви, отколкото благословии


         Българите имат три пъти повече клетви, отколкото благословии, според изследване на народните умотворения в сборници от 19-и век. Резултат от него е новата книга "Българските благословии, пожелания и клетви - част от националната самобитност и културното наследство" на проф. д-р Лилия Крумова-Цветкова от Института за български език при БАН, съобщават от издателство "Емас". Равносметката на нашата родна самобитност е 883 благопожелания и 2529 клетви, отбелязват издателите. Клетвите, свързани със смъртта, са най-многобройни, в това отношение фразеологичната синонимия е особено добре развита: Дано се засмееш под платно. Да те забулят в бяло! Под платно да те погледна! Да се изпружиш на попа между нозете! Да се засмееш на попа в петите! Да те вдигнат четворица! Да те видя на дървен кон! Да идеш на Божи гроб по калцуни! Да гушнеш букета! Да ритнеш камбаната! Под гуша да се забрадиш! Кръст да ти турят на главата! Великден да не дочакаш! Чумата черна да те тръшне!Болест да те изяде! Бял ден да не видиш! Земичката черна да те погълне! Ръцете ти да изсъхнат дано! В изброените клетви се оглеждат различни моменти от християнския ритуал на погребението: покриването на умрелия с бяла саван, четенето на попа, пренасянето на ковчега (наречен на жаргон дървен кон), поставянето на кръста на гроба

Няма коментари:

Публикуване на коментар