понеделник, 13 ноември 2023 г.

Прояви у нас и в чужбина в памет на почетния граждани на Силистра Пирин Бояджиев

В един и същи ден - на 10 ноември 2023 г., по различен начин чрез националния телевизионен ефир на БНТ (2) – документален филм по сценарий на Бояна Шандуркова, дело на екипа на в Русе, и възпоменателна проява в офиса на Букурещ бе почетена паметта на почетния гражданин на Силистра Пирин Бояджиев – ярка личност от известна силистренска фамилия, оставила трайни следи в различни сфери. На 12 ноември 2023 година се навършват 110 години от рождението на известния учител, краевед, литературовед, преводач и поет. Той е сред героите и на изследването на журналистката от град Русе Жанета Йорданова, наречено „Българската църква и училището в Букурещ. Неизвестни документи“. За нея, която засега не е представена в Силистра, макар да са ползвани тукашни архиви, включително ДА, четете в блог ВЕРСИНАЖ на адрес: www.jordansilistra.blogspot.com/2023/05/blog-post_18.html.За букурещката проява разказва доц. д-р Румяна Лебедова: „В навечерието на годишнината преподаватели от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, дългогодишни учители, преподаватели от Филиал Силистра и представител на Регионален исторически музей – Силистра проведоха със съдействието на Минчо Йорданов – областен управител на област Силистра, семинар на тема „Възрожденски дух и европейски хоризонт в творчеството на Пирин Бояджиев“. Материалите от него ще бъдат отпечатани в специален паметен лист, чието представяне е планирано за м. декември т.г. заедно с филма за образователните традиции в Силистра. В проявата  освен доц. д-р Лебедова участваха още доц. дфн Тодорка Георгиева, , д-р Силвия Ангелова, д-р Милен Сапунджиев, така също историците д-р Наталия Минчева и Иван Занов.

Семинарът бе проведен в Букурещ, защото това е градът, оставил дълбока следа в живота и делото на Пирин Бояджиев. В Букурещкия университет той се дипломира със специалност „Романска филология“. Посещава лекции по румънска и френска литература, както и по история. Хуманитаристиката импонира на неговия темперамент и е в съзвучие с неговия духовен хоризонт. Редом с добросъвестната научна подготовка и часовете, прекарани в задълбочени проучвания по проблеми на Българското възраждане в Румъния в Университетската библиотека и библиотеката на Румънската академия на науките, той отделя време и за културни занимания – пее в черковния хор и взема участие в самодейната театрална трупа.

В периода 1940-1954 години работи в българското частно училище в Букурещ, където преподава български език, история, педагогика и методика на БЕ и История, тъй като в периода от 1948 до 1956 г. училището се трансформира в педагогическо. То е духовен и културен център, в който се подготвят учители за българските училища в Банат. Интелектуалният потенциал и добрата научна подготовка на Пирин Бояджиев са основната причина да бъде поканен отначало като лектор, а по-късно като научен сътрудник на Румънския институт за балкански проучвания от директора Виктор Папакостя, в чието лице Пирин Бояджиев има свой ментор, приятел, събеседник.

В този период той има възможност да разгърне научните си интереси в областта на компаративистиката, да работи върху проучване на българо-румънски културни връзки. В резултат на тази дейност публикува 10 научни съобщения, в сп. „Балкани“ – двадесетина рецензии, пред радио „Букурещ“ – около 15 беседи за представителни автори от българската литература като Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Ел. Багряна, превежда и популяризира творчеството на Фани Попова-Мутафова, Мара Белчева, Бленика, Яна Язова, Магда Петканова, Ана Каменова и др. и за характерни българо-румънски културни връзки.

В семинара се включи и Лука Велчов –  ученик на Пирин Бояджиев в Българското училище в Букурещ, понастоящем председател на българската общност "Братство" в Румъния и наш любезен домакин. За него той разказа преди две години по време на Форум „Българско наследство“ в Балчик („Аз съм възпитаник на изключителния педагог Пирин Бояджиев от Силистра“, блог ВЕРСИНАЖ на адрес: https://jordansilistra.blogspot.com/2021/11/blog-post_2.html).

С дълбоко вълнение той споделя: „Той е човекът, направил всичко възможно що се отнася до създаване на учебници по български език, защото тогава в българското училище в Букурещ всички предмети, с изключение, разбира се, на румънския език, се преподаваха на български език. Така Пирин Бояджиев превежда учебници и участва в създаването на такива“. Енциклопедизмът на познанията, ораторският талант, енергията и изключителната страст на Лука Велчов са живо въплъщение на съвременен будител, приел за своя мисия да пази паметта за предходниците будители. Като своя учител! Защото съхранената памет е съхранено достойнство! Какъв контрапункт на рушащата се материя!

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар