сряда, 29 ноември 2023 г.

Представители на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ - Силистра и партньори от Университета във Велико Търново ще проведат срещи в НС на Република България


В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, в началото на м. декември 2023 г. предстои провеждане на срещи в Народно събрание на Република България.  българския парламент с постоянните парламентарни комисии по правни въпроси; по  образование и науката; по труда, социалната и демографската политика.

В рамките на тези срещи ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и изводите от направените изследвания. Ще бъдат обсъдени подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България. До момента са проведени три изследвания за причините,  следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието,  основано на пола, и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата www.ekaravelova.org. 

Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най–голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като  са подценени останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално и др.), които също причиняват страдание.  Резултатите от изследванията бяха представени през лятото на 2023 г. пред българските евродепутати и са изпратени до комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM). 

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България, са насочени към образователната система, социалната политика, законодателната и изпълнителната власти, както и във връзка с политическото говорене, което следва да бъде изчистено от всякакъв език на омраза и провокации, базирани на полов признак или представляващи толериране на различните проявления на насилие както м семейството, така и в обществото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар