сряда, 29 ноември 2023 г.

Три събития в Силистра в поредната 16-дневна кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие

От 1991 година насам повече от 1 700 организации в 130 държави са взели участие в т.нар 16-дневна кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие. Сред тях е и Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева, което тази година в периода 5-7 декември ще проведе три инициативи: на 5.12. – среща с учители и педагогически съветници в офиса на Сдружението ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 51, ет. 2.; отново там, но на 8.12. от 9 до 17 ч. – Ден на отворени врати; на 7.12. от 18 ч. в кино „Латона“ – кинопрожекция на филма „Игра на доверие“.   

16-дневната традиция е международна кампания, подета от Институт за глобално лидерство на жените и спонсорирана от Център за глобално лидерство на жените. Участниците са избрали за грланици на кампанията датите: 25 ноември – Международен ден срещу насилието над жени, и 10 декември – Международен ден на човешките права, за да покажат символично връзката между насилието над жени и човешките права, които са извън международните стандарти. 

Подобна символична декларация е от особена важност, тъй като по силата на ратифицираните международни конвенции за човешки права, държавите поемат задължението да защитават човешките права и за неспазването на този ангажимент те могат да бъдат подведени под съдебна отговорност. Така с признаването на насилието над жени за проблем на човешките права, се сменя статута на насилието, основано на пол, и от междуличностен проблем той прераства в сериозно нарушение на международните стандарти, което държавите се задължават да преследват и наказват по законов път. 

В тази връзка приетата от Генерална асамблея на ООН през 1993 Декларация за премахване на насилието над жените се явява ключов момент за разбирането на проблема „насилие над жени”. В декларацията се заявява: „... че всяко насилие над жените представлява нарушаване на техните права и свободи”  (Declaration on the Elimination of Violence Against Women).  

16-дневната кампания се използва от отделни индивиди и групи като стратегия за елиминиране на всички форми на насилие над жените чрез:  Повишаване на съзнанието на местно, национално, регионално и интернационално ниво относно факта, че насилието, основано на пол, е нарушение на човешките права;     Подкрепа на работа срещу насилието над жени на локално ниво;   Създаване на ясна връзка между работата срещу насилието над жени на местно и международно ниво;   Осигуряване на форум, в който организаторите да разработват и споделят нови и ефективни стратегии срещу насилието над жени;   Демонстриране на солидарност между жените от целия свят, които работят по проблема на насилието;   Създаване на инструменти, с които да се оказва натиск върху правителствата да прилагат на практика ангажиментите да елиминират насилието над жени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар