петък, 3 юни 2022 г.

БАН издаде монография на силистренеца доц. д-р Георги Железов


Фондът на Регионална библиотека "Партений Павлович" Силистра бе обогатен с книгата "Рекострукционни и трасформационни модели и моделиране на системите от влажните зони в крайбрежните райони на България" на автор, родом и израсъл в Силистра. Става дума за монографията на доц. д-р Георги Железов от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, която е издател на разработката. 

Книгата е с теоретичен и с практичен характер, като с факти авторът доказва значивмостта на влажните зони. Монографията е в четири глави, като накрая на своя предговор географът проф. д-р Ангел Велчев -  професор в СУ "С. Климент Охридски" и съосновоположник на ландшафтознанието в България, заявява: "Представеният научен монографичен труд има авторски характер и може да бъде полезен на всички специалисти в областта на географията и на природните науки, както и на професионалнитеи среди с отношение към проблемите на проучването, управлението, опазването и развитието на природната среда в България".


Миналата година през м. юни  с участие на доц. Железов в Силистра бе проведен международен работен семинар по програма Интеррег на ЕС (Дунавска Транснационална Програма в проект SIMONA), на която ръководител от българска страна бе проф. д-р Ирена Пейчева от Геодезическия институт при Българска академия на науките, която също е родом от Силистра. По време на посещение в резервата "Сребърна" Железов изнесе своеобразна импровизирана лекция той разказа от погледа на неговата си наука каквото знае за сребърското чудо, както и за неговата емблема - къдроглавия пеликан.(Блог ВЕРСИНАЖ, www.
jordansilistra.blogspot.com/2021/07/blog-post_28.html, "
Преди повече от век богаташи парвенюта от Европа - в резервата "Сребърна" за пера от бели чапли").

Няма коментари:

Публикуване на коментар