сряда, 22 юни 2022 г.

На власт се идва с обещания, изпълненията на които гражданите трябва да проверяват с въпроси

 

Екип на Антикорупционния фонд, създаден у нас като НПО през 2016 г. и подкрепян от Фондация „Америка за България“, бе на среща с представители на гражданското общество в Силистра – една от 10-те български общини, включени в проекта „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“. В десетката на общините, в половината от които срещите вече са проведени, са още Русе, Стара Загора, Варна, Казанлък, Благоевград и др. Те са подбрани на разнороден принцип, като са взети предвид географско разположение, икономическо състояние, социална характеристика и прочие критерии.

Представен на хартиен носител бе т.нар. Стандарт за отчетност на местната власт, с който гражданите по-лесно могат да контролират институциите на местно ниво. В срещата участваха дузина граждани, представители на неформални групи, както и служители на различни позиции от Областна администрация и община Силистра, както и на медиите. Споделен бе опит и в ползването на Закона за достъп до обществена информация при търсене на информация по различни житейски направления.

От разказа на екипа стана ясно, че все повече се ползват записи на видео, споделени в социалните мрежи, за да има по-голяма прегледност на материалите, което е довело до голям интерес у гражданите – някои от представените филмчета са достигнали до 1,2 млн. гледания. Направен е изводът: „Българският народ се вълнува от представените теми, следи процесите и има мнение по тях“. С допълнението, че по „исторически и политически причини, особено в малки и отдалечени от столицата райони“, споделянето на мнение в публичната среда е дело на малцина.

Начело с известния журналист Бойко Станкушев, който по образование е социолог и е фактор във фонда, като негов директор, среща бе проведена и в община Силистра. Тя е преминала с участието на Мирослав Тодоров – зам.-кмет по финансите, както и на негови колеги от различни дирекции, с които е обсъдена темата по проекта, свързана с анализ на състоянието на проблема по места. Според г-н Станкушев, при създаване на материалите на Фонда е проявена безпристрастност, тъй като не е предвидено „вземане на страна в политическото пространство“.

Сред наблюденията до този момент е впечатлението на общинарите, вкл. от Силистра, че гражданите не са активни („каним ги – не идват“) в срещите за обсъждане примерно на проекта за бюджет и по други въпроси. Обратната връзка е, че има резерви в начина на представяне на материали в подобни форуми, което ги прави неинтересни за гражданите, поради което те си спестяват присъствието. Не е убедително също доколко т.нар. покани достигат до тях, първо да ги информират, и второ да ги убедят да участват, за да повлияят евентуално на представителите на политическите сили в местните законодателни органи.

Като „недобри“ са оценени и различни сайтове, включително на силистренската община, с мнение, че липсват систематизация и резюмета, които да улеснят ползвателите при търсене на информация. Най-често отсъства също обобщение, което да достигне до тяхното внимание. В това отношение имало добри практики, които е било хубаво да бъдат потърсени и проучени.

Дейността на антикорупционния фонд целяла по този повод да въз0питава у гражданите желание да се интересуват от работата на администрациите, за да излязат от апатията, характерна за нашето общество. Ключови са понятията „гласност и изискване“ при търсене на резултат от взаимоотношението между администрацията и гражданите. Още повече, че идващите на власт имат предварителни обещания, впоследствие от позицията на управляващи вземат решения, издават заповеди, приемат и развиват програми – следователно се оформя голям кръг от въпроси, които гражданите имат право да зададат, за да научат отговорите по тях.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар