петък, 7 юни 2019 г.

Още един доктор филолог в Силистра

Д-р Томова - най-вляво на снимката


Профил във Фейсбук на Русенски университет "Ангел Кънчев" Филиал Силистра.

На 3 юни 2019 г. във Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Силистра се проведе публична защита на дисертационния труд за придобиване на образователната и научна степен доктор от Мария Томова, възпитаник на Филиал Силистра, а към настоящия момент е зам.-директор в ПМГ „Св. Климент Охридски“ Дисертацията е в професионално направление Филология, научна специалност: Български език. Темата е „Светът на средновековния българин, отразен в оригиналните слова на Златоструй от XII в.“. Научен ръководител е доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева. 

След успешно приключилата процедура д-р Томова сподели: „Този успех не е само мой. Специални благодарности на моя научен ръководител - доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева. Жената, която ми показа един различен свят,  която ми подаде ръка и бе неотлъчно до мен. Гордея се, че съм учила в Русенския университет "Ангел Кънчев", Филиал Силистра. Още по-горда съм, че там защитих този труд. Прекланям се пред моите преподаватели и им благодаря. Всеки един остави частица от себе си в мен“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар