петък, 14 юни 2019 г.

Събития по българската комуникационна стратегия за ЕС


С Решение на МС № 95 от 22 февруари 2019 година бе одобрена Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. В нея са включени за изпълнение от Областните администрации две дейности в рамките на Приоритет 2: „ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА: ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ –КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“.

Дейност 1 „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие (през м. юни и м. ноември 2019 г.)“. Дейност 2 „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста (в 7 читалища на територията на всяка от 28-те области през м.март, м. юни, м.юли и м.ноември 2019 г.)“.

Предстоящи събития: 

РИМ Силистра (18 юни, 17 ч. в Археологическа експозиция), 

НЧ "Доростол" (лятна естрада до Дунав, 28 юни, 17,30 ч.);

 Регионална библиотека "Партений Павлович" - 28 юни

18 юни - НЧ „Христо Ботев в Главиница, 

25 юни - НЧ Христо Смирненски в село Ситово.


Няма коментари:

Публикуване на коментар