понеделник, 4 април 2022 г.

Магично шоу в юбилейното събитие на Ротари клуб Силистра

Силистренският Ротари клуб навърши 20 години и на своя юбилей посвещава поредното си голямо събитие в к-с "Дръстър", на което очаква да се отзоват за участие приятели от различни клубове в страната, както и представители на административни структури, ведомства и други неправителстгвени организации, на които клубът е бил парнтьор през годините.  Благотворителният бал, който е запазена марка на ротарианците от Силистра от 2005 г. насам - почти неизменно в навечерието на всяка Коледа и великден, тази година е навръх Лазаровден - 16 април. За активно участие в събитието се разчита и на предишни членове на Ротари клуб Силистра, които в момента вече не са в редиците му по една или друга причина.

Напълно очаквано е сред поздравите да има изпълнения на лазарки и на други местни местни изпълнители. Но и гост - звезда, каквито в годините назад са били сегашните известни поп изпълнители като Христина Миленова-ТИТА, Ели Раданова, Йордан Марков,  Ивелина Димова, Виктория Георгиева (и четиримата родом от Силистра), както и други актуални за времето си певци от няколко жанра.

Този път профилът на госта е сменен, защото във време като днешното имаме необходимост от нещо ударно, въздействащо и предизвикващо възхищение. За него – спеца на "магии" и илюзии - Дани Белев от Габрово, научаваме от сайта му в интернет: "Той има привилегията да прави невъзможното възможно. Той е властелин на времето, владетел на пространството, бог на магията. Може да те изплаши до смърт, но и до болка да те разсмее. Той е нашият мост към детството и спасителната ни лодка в действителността. Той може да управлява стихиите, но и той самия е стихия". 

Все повече разпознаваемият от широката публика илюзионист и шоумен бе сред най-интересните герои в предишно изданише на теливизионния формат "Фермата" и благодарение на ротарианската покана той ще бъде и в Силистра. В негови ръце ще бъдат търгове и други характерни за подобни събитя форми на общуване в името на благотворитеилната лепта. Този път посветена на талантливите деца на Силистра, каквито инициативи е имало и в миналото в програмата на Ротари клуб Силистра.

През ротарианската 1989-1990 година в България ротарианството е възстановено след старта си през ротарианската 1933-1934 година и съществувало до средата на 40-те години, когато е забранено. „Ротари клуб – Силистра” е чартиран на 23 март 2002 година, след като е признат от „Ротари Интернешинъл“, но е създаден 1-2 г. по-рано. Пръв президент на клуба е инж. Веселин Андреев. Подобно на 90-те клуба в страната с над 2 000 ротарианци, силистренският клуб е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е част от самостоятелната ротарианска област „Дистрикт 2482 България“, създадена през 2007-2008 година. Инж. Наско Начев от град Пловдив е първият дистрикт-гуверньор, т.е. управител на областта, която е една от над 500 в целия свят.

През 2022 г. силистренският клуб навършва 20 години.

През 2005 г. с изложба в библиотеката в Силистра бе отбелязана петата година от основаването на клуба, през 2012 г. бе реализирана програмата „10 години Ротари клуб Силистра”, а през 2015 г. бяха проведени различни събития за 15-ата година от създаването на клуба. Ротари клуб Силистра изпълнява целта на Ротари: да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като основа на достойно начинание.

В основата на клуба са работещи в сферата на икономиката, управлението на ведомства, в производствени дейности, търговия и застрахователно дело; понастоящем членове са юрист и журналист. Клубът защитава идеята на подобни организации: членската му маса да представя професионалния и бизнес профил на общността, в случая на град Силистра. Ръководи го Борд на директорите и е представляван от президента на клуба за съответната година.

Президенти на клуба в Силистра до този момент са били инж. Веселин Андреев, инж. Иво Андонов, д-р Марин Пейчев, инж. Стефан Райчев, инж. Петър Чаушев, Димитър Ангелов, инж. Петко Горбанов, инж. Манол Тодоров, Велико Великов, Атанас Великов, инж. Пенчо Ковачев, инж. Евгени Георгиев, инж. Петър Георгиев, Георги Иванов, Свилен Съботинов, Николай Костов, Павлин Иванов, Димитър Димитров, Александър Сабанов, Боян Боев (първо е бил интерактор и е внук на предишен президент – Димитър Ангжелов).

Макар и като неполитизирана организация, в периода на своето съществуване Ротари клуб Силистра е имал присъствие в различните видове власти и ведомства: народен представител в 44-ото НС бе Александър Сабанов (преди това е председател на ОбС Силистра 2008-2011), д-р Марин Пейчев (председател на ОбС Силистра 1995-2007), Иво Андонов – кмет на община Силистра (1999-2011), като в неговия екип зам.-кметове бяха ротарианците инж. Веселин Андреев, инж. Емил Гойчев, инж. Тихомир Борачев и Алев Ахмед.

За кратко време ротарианци бяха д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра от 2011 г. насам, както и двама секретари на община Силистра в различни периоди – инж. Людмил Стоянов и Ростислав Павлов. Общински съветници: Йордан Георгиев – 4 мандата, инж. Стефан Райчев – 2 мандата, инж. Евгени Георгиев – 1. По три мандата кметове съответно на селата Сребърна и Айдемир са Георги Иванов и инж. Денчо Георгиев. Георги Николов бе окръжен прокурор; полк. Димитър Желев – дългогодишен началник на Военно окръжие Силистра; Стефан Великов – началник на Областна служба „Изпълнение на наказанията“, Йордан Кулев – началник на Митница „Силистра“.

В редиците на клуба имаше и юристи от различни поколения и сфери: нотариус в лицето на Румен Тодоров, адвокати – Валери Великов и Михаил Добрев. Собственик на издателство бе Велико Великов. Част от клуба бяха бизнесмени с влияние като Явор Георгиев и Марин Калушев, ръководителят на голяма земеделска структура – Атанас Великов, продължителят на част от славните традиции на „Камъшит“ Юрий Стоименов, Петьо Станев и Харалан Хараланов – специалисти в сферата на транспорта, инж. Славян Нарлев – производство на мебели, инж. Николай Йорданов и Димитър Димитров– месопроизводство, инж. Върбан Върбанов – електротехника, Стефан Ненчовски – винопроизводство, инж. Димитър Димитров – „Лесил“, инж. Кольо Неделчев – търговия на мебели и домашна техника, инж. Мирослав Миткин – търговия.

Членове на клуба, а някои от тях и негови президенти, са били начело на големи държавни предприятия,

като инж. Димитър Велчев („Пътнически превози“), инж. Петър Чаушев (завод „Добруджа“) – по време на неговия президентски мандат в навечерието на Коледа през 2005 г. бе първият благотворителен бал на Ротари клуб Силистра, д-р Марин Пейчев – дългогодишен директор на ХЕИ Силистра (сега РЗИ), инж. Петко Горбанов („В и К“ ООД), инж. Манол Тодоров („Фазерлес“), инж. Петър Георгиев – ТП „Държавно горско стопанство“, д-р Стоян Киров – началник на Второ вътрешно отделение, д-р Теодор Иванов – началник на Отделение по патолого-анатомия и съдебна медицина (и двамата в МБАЛ Силистра), Павлин Иванов – директор на Регионално депо за твърди битови отпадъци Силистра, и др.

Ротарианци начело на неправителствени организации: инж. Пенчо Ковачев – президент на Баскетболен клуб „Доростол“, инж. Мирослав Миткин – президент на Спортен клуб по стрелба с лък „Динамикс“, Йордан Георгиев – председател на Дружество на СБЖ в Силистра, Свилен Съботинов – президент на Шахклуб „Силистра“, инж. Евгени Георгиев и инж. Димо Мирчев са председателствали Камара на строителите Силистра, а инж. Иво Андонов и инж. Манол Тодоров – Силистренска търговско-промишлена палата, Георги Иванов – председател на НЧ „Възраждане“ – село Сребърна.

В първите години секретар на клуба е адвокат Михаил Добрев, а след него в няколко поредни мандата на тази длъжност бе журналистът Йордан Георгиев. Впоследствие и други няколко души събраха опит с характерните за поста ангажименти, за да станат после повечето от тях президенти. В своята история клубът е имал достойни ковчежници като Димо Съботинов и Димитър Желев, Галин Нарлев (в момента е Свилен Съботинов, който е второ поколение ротарианец). Ангажирани с ролята на друга важна длъжност, каквато е церемониалмайсторът, са били инж. Пенчо Ковачев и Стефан Великов и др., а адвокат Николай Папазов е в настоящия момент.

Характерни за ротарианците по целия свят са т.нар. 4 авенюта (направления) на служба. Клубната дейност е фокусирана върху заздравяване на дружбата и осигуряване на ефективна работа в клуба и неговите начинания (проекти). Професионалната служба насърчава ротарианците да служат на другите чрез своите професии и да прилагат високи етични стандарти. 

В своята история клубът е провел над 25 бала по повод големите празници Коледа и Великден с цел набиране на средства за реализация на проекти, отнасящи се до по-големи социални групи – в сферите градоустройството, спорта, културата, учебното и социалното дело, и пр. Сред адресатите на благотворителни жестове в размери от 300 до 13 000 лева през годините са били МБАЛ Силистра АД (медицинска техника  за няколко отделения: „Детско“, „Неонатологично“ и „Второ вътрешно“); Детска млечна кухня Силистра; Дом за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов” Силистра (включително в продължение на 10 години – подарен празник „Първи учебен ден“); Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра; Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Прощъпулникът бе в Строителна гимназия „Пеньо Пенев” Силистра – на нейна територия бе реализиран първият в историята на клуба  проект през 2002 г. – подмяна на табла за баскетбол, 20 години по-късно – продължението е обновление на баскетболната и спортната площадки на гимназията, включително с осветление.

Обект на внимание са били и други училища в Силистра: Професионална земеделска гимназия „Добруджа”; Езикова гимназия „Пейо Яворов” (на няколко пъти, включително в момента клубът е партньор в дългогодишен проект); ПМГ „Св. Климент Охридски“ (награди за математическа олимпиада „Вергил Крумов“ – инициатива конкретно на инж. Димитър Велчев) Баскетболен клуб „Доростол”, Хип-хоп група „Кецките”; няколко ЦДГ; Старчески домове в Айдемир и в Силистра; танцовата двойка „Спортисти №1 на Силистра“ – Илия Добрев-Адриана Ангелова; поп певецът Йордан Марков; формация „Малък театър зад чина” с р-л Мира Бонжева, Лайънс клуб Силистра, ЦСОП Силистра, СНЦ Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, ЦРД (ОДК), кулинарната проява „Гозбите на Добруджа“ в село Сребърна и др.

Ротари клуб Силистра активно работи по някои от 6-те препоръчани направления, вече едно от които е на екологична вълна.

Сред първите по-мащабни изяви на ротарианците от Силистра бе посредничеството на голямо дарение от Българо-френския Ротари комитет на тема „Мляко за 2 хил. деца – всеки ден и завинаги“ в община Главиница, който, за съжаление, по различни причини не успя да стане устойчив. В първите години над 60 деца участваха в конкурса по изобразително изкуство „Моята река и пролетта“, реализиран с партньори от Силистра. Отделно 40 деца рисуваха в ателието „Аз боядисвам великденски яйца“, а 50 силистренци бяха част в проведения турнир „Великденски борец“ в чест на Възкресение Христово. В аналите на клуба са още литературният конкурс „Силистра – приказка за яка крепост“ и два поредни конкурса 2013-2014 г. за снимки със залези над река Дунав.

В историята остават записани няколко акции за засаждане на дървета (последната е от м. март 2022 г. – алея от 6 явора в зелена територия по ул. „Черно море“); 12 години преди това – няколко десетки от род „пауловния“ в парка „1 800 години Силистра“, в която бяха оформени алеи, преди община Силистра да реализира голям проект в него. Участие на силистренски ротарианци имаше и първото десетилетие на века в голяма залесителна акция в Румъния по покана на ротарианците от клуба в Кълъраш. В дунавски парк Силистра бе обновен шадраванът ветеран, по-късно наречен „Небесен“, намиращ се до дъба, обявен за „Дърво на Европа 2016“, който е засаден през 1910 г. Закупуване и монтаж на еко чешми в няколко училища в Силистра: ПМГ „Св. Климент Охридски“, ПГСУАУ „Атанас Буров“, СУ „Никола Вапцаров“ и ОУ „Иван Вазов“.

Сред традиционните партньори на Ротари клуб Силистра са Областна администрация Силистра и община Силистра,

които неизменно са съпричастни към ротарианските инициативи, независимо от това кой представлява двете институции (за отбелязване е, че гостуващи дистрикт-гуверньори неведнъж са били приемани за срещи в тях). Спорадично са се отзовавали на поканите представители на Общински съвет Силистра, както и от някои ведомства.

Силистра бе домакин на среща на дистрикт-гуверньорите на ротарианските общности на Румъния и на България – съответно Раду Попеску и Атанас Атанасов (2012 г.). Представители на Ротари клуб Силистра участваха в срещата с бизнеса, организирана в Силистра с участието на президента Румен Радев (2021 г.). Включване на ротарианци е имало няколко пъти и в обучителни семинари в роли на ментори в проекти на СНЦ „Паралел Силистра“; както и в проект за социално предприемачество на Русенския университет по покана на Емил Коцев от Русе – дистрикт-гуверньор 2017-2018.

В годините на своето съществуване Ротари клуб Силистра е имал невероятно отзивчиви приятели, сред които са р-т „Стара къща“, където бе седалището на клуба до 2005 г., и оттогава насам – комплекс „Дръстър“ – домакин на всички по-масови събития, организирани от Клуба. Благодарност и към медиите, отразявали неговата разнообразна дейност: държавните БНР, БТА и Радио „Шумен“, както и Общинско кабелно радио Силистра; радиостанциите „Мелодия“ и „Менес“, частните вестници „Събеседник“, „Дръстър“, „Успех“, „Силистренски бряг“, „Силистра ПРЕС“, „Силистренска трибуна“ и др. Съпричастност РК Силистра е получавал неведнъж от сайтовете „Репортер“, „Паралел 44“, „Портал Силистра“, „Кворум Силистра“, „Силистра нюз“ и др. През годините неизменен партньор е и Блогът „Версинаж“.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар