сряда, 13 април 2022 г.

За двадесет години Ротари клуб Силистра вложи над сто хиляди лева в различни хуманитарни сфери

 

През ротарианската 1989-1990 година в България ротарианството е възстановено след старта си през ротарианската 1933-1934 година и  съществувало до средата на 40-те години, когато е забранено. „Ротари клуб – Силистра” е чартиран на 23 март 2002 година, след като е признат от „Ротари Интернешинъл“, но е създаден 1-2 г. по-рано. Пръв президент на клуба е инж. Веселин Андреев. Подобно на 90-те клуба в страната с над 2 000 ротарианци, силистренският клуб по българското законодателство е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е част от самостоятелната ротарианска област „Дистрикт 2482 България“, създадена през 2007-2008 година. Инж. Наско Начев от град Пловдив е първият дистрикт-гуверньор, т.е. управител на областта, която е една от над 500 подобни в целия свят, в които се развива ротарианското движение.

През 2022 г. силистренският клуб навърши 20 години.

През 2005 г. с изложба в библиотеката в Силистра бе отбелязана петата година от основаването на клуба, през 2012 г. бе реализирана програмата „10 години Ротари клуб Силистра”, а през 2015 г. бяха проведени различни събития за 15-ата година от създаването на клуба. Ротари клуб Силистра изпълнява целта на Ротари: да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като основа на достойно начинание.

В основата на клуба са работещи в сферата на икономиката, управлението на ведомства, в производствени дейности, търговия и застрахователно дело; понастоящем членове са юрист и журналист. Клубът защитава идеята на подобни организации: членската му маса да представя професионалния и бизнес профил на общността, в случая на град Силистра. Ръководи го Борд на директорите и е представляван от президента на клуба за съответната година.

Президенти на клуба в Силистра до този момент са били инж. Веселин Андреев, инж. Иво Андонов, д-р Марин Пейчев, инж. Стефан Райчев, инж. Петър Чаушев, Димитър Ангелов, инж. Петко Горбанов, инж. Манол Тодоров, Велико Великов, Атанас Великов, инж. Пенчо Ковачев, инж. Евгени Георгиев, инж. Петър Георгиев, Георги Иванов, Свилен Съботинов, Николай Костов, Павлин Иванов, Димитър Димитров, Александър Сабанов, Боян Боев (първо е бил интерактор и е внук на предишен президент – Димитър Ангелов).

Макар и като неполитизирана организация, в периода на своето съществуване Ротари клуб Силистра е имал присъствие в различните видове власти и ведомства: народен представител в 44-ото НС бе Александър Сабанов (преди това е председател на ОбС Силистра 2008-2011), д-р Марин Пейчев (председател на ОбС Силистра 1995-2007), инж. Иво Андонов – кмет на община Силистра (1999-2011), като в неговия екип зам.-кметове бяха ротарианците инж. Веселин Андреев, инж. Емил Гойчев, инж. Тихомир Борачев и Алев Ахмед.

За кратко време ротарианци бяха д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра от 2011 г. насам, както и двама секретари на община Силистра в различни периоди – инж. Людмил Стоянов и Ростислав Павлов. Общински съветници: Йордан Георгиев – 4 мандата, инж. Стефан Райчев – 2 мандата.  По три мандата кметове съответно на селата Сребърна и Айдемир са Георги Иванов и инж. Денчо Георгиев. Членове на Ротари клуб - Силистра - бивши и настоящи (инж. Евгени Георгиев, инж. Димитър Велчев, инж. Пенчо Ковачев, Атанас Великов) също са били общински съветници, някои годините преди да бъде създаден клуба или преди да станат част от него.

Георги Николов бе окръжен прокурор; полк. Димитър Желев – дългогодишен началник на Военно окръжие Силистра; Стефан Великов – началник на Областна служба „Изпълнение на наказанията“, Йордан Кулев – началник на Митница „Силистра“.

В редиците на клуба имаше и юристи от различни поколения и сфери: нотариус в лицето на Румен Тодоров, адвокати – Валери Великов и Михаил Добрев. Собственик на издателство бе Велико Великов. Част от клуба бяха бизнесмени с влияние като Явор Георгиев и Марин Калушев, ръководителят на голяма земеделска структура – Атанас Великов, продължителят на част от славните традиции на „Камъшит“ Юрий Стоименов, Петьо Станев и Харалан Хараланов – специалисти в сферата на транспорта, инж. Славян Нарлев – производство на мебели, инж. Николай Йорданов – месопроизводство, инж. Върбан Върбанов – електротехника, Стефан Ненчовски – винопроизводство, инж. Димитър Димитров – „Лесил“, инж. Кольо Неделчев – търговия на мебели и домашна техника, инж. Мирослав Миткин – търговия.

Членове на клуба, а някои от тях и негови президенти, са били начело на големи държавни предприятия,

като инж. Димитър Велчев („Пътнически превози“), инж. Петър Чаушев (завод „Добруджа“) – по време на неговия президентски мандат в навечерието на Коледа през 2005 г. бе първият благотворителен бал на Ротари клуб Силистра, д-р Марин Пейчев – дългогодишен директор на ХЕИ Силистра (сега РЗИ), инж. Петко Горбанов („В и К“ ООД), инж. Манол Тодоров („Фазерлес“), инж. Петър Георгиев – ТП „Държавно горско стопанство“, д-р Стоян Киров – началник на Второ вътрешно отделение, д-р Теодор Иванов – началник на Отделение по патолого-анатомия и съдебна медицина (и двамата в МБАЛ Силистра), Павлин Иванов – директор на Регионално депо за твърди битови отпадъци Силистра, и др.

Ротарианци начело на неправителствени организации: инж. Пенчо Ковачев – президент на Баскетболен клуб „Доростол“, инж. Мирослав Миткин – президент на Спортен клуб по стрелба с лък „Динамикс“, Йордан Георгиев – председател на Дружество на СБЖ в Силистра, Свилен Съботинов – президент на Шахклуб „Силистра“, инж. Евгени Георгиев и инж. Димо Мирчев са председателствали Камара на строителите Силистра, а инж. Иво Андонов и инж. Манол Тодоров – Силистренска търговско-промишлена палата, Георги Иванов – председател на НЧ „Възраждане“ – село Сребърна.

В първите години секретар на клуба е адвокат Михаил Добрев, а след него в няколко поредни мандата на тази длъжност бе журналистът Йордан Георгиев. Впоследствие и други няколко души събраха опит с характерните за поста ангажименти, за да станат после повечето от тях президенти. В своята история клубът е имал достойни ковчежници като Димо Съботинов и Димитър Желев, Галин Нарлев (в момента е Свилен Съботинов, който е второ поколение ротарианец). Ангажирани с ролята на друга важна длъжност, каквато е церемониалмайсторът, са били инж. Пенчо Ковачев и Стефан Великов и др., а адвокат Николай Папазов е в настоящия момент.

Характерни за ротарианците по целия свят са т.нар. 4 авенюта (направления) на служба. Клубната дейност е фокусирана върху заздравяване на дружбата и осигуряване на ефективна работа в клуба и неговите начинания (проекти). Професионалната служба насърчава ротарианците да служат на другите чрез своите професии и да прилагат високи етични стандарти.


Важен момент в работата на Ротари е т.нар. Четиристранен тест,

към който се придържат ротарианците в своя бизнес и професионален живот. Създаден е от ротарианеца Хърбърт Дж. Тейлър през 1932 г. и е преведен на повече от 100 езика. Той се отнася за  всичко, което мислим, казваме или правим, а именно 

„Това ли е истината? Справедлива ли е спрямо всички, които засяга? Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства? Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?“.

Службата на обществото включва проектите и дейностите на клуба за подобряване на живота в общността. Международната служба обхваща действията, предприемани за разширяване на хуманитарната дейност в системата на най голямата в света хуманитарна организация „Ротари Интернешинъл“ и съответно взаимодействие в името на световното разбирателство и на мира.


На 23 февруари 1905 г. в град Чикаго (САЩ) адвокат Пол Харис организира първата среща на Ротари. Днес на негово име има награда и нейни единствени носители от Силистра са инж. Веселин Андреев и д-р Марин Пейчев. Силистренският клуб е носител на награда по линия на Българската библиотечна асоциация за успешна съвместна дейност с Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра в периода, когато директор бе Лидия Димитрова. Дългогодишният секретар на клуба Йордан Георгиев е единствен носител на „Грамота от Ротари Интернешинъл“, присъдена му за принос за развитие на общността с подписа на тогавашния му президент от Япония. Както и за работата си като автор с материали за ротарианското списание за България, списвано на кирилица – преди на хартиен носител, сега в електронен вид.

Ротарианската „Нова година” започва на 1 юли,

когато встъпва в длъжност избраният две години по-рано нов президент, който по традиция представлява клуба в рамките на една година, но вече има и изключения, когато един ротарианец повтаря мандата си още на следващата година (в РК Силистра Веселин Андреев бе начело 2 години, Боян Боев – също – в момента, а Николай Костов предстои да повтори президентския пост, заеман преди 5 години).

През 1985-1986 г. Ротари надхвърля за пръв път 1 млн. членове, а в края на 80-те години на миналия век към Ротари се присъединяват и първите представителки на „нежния пол” – така под емблемата на Ротари Ева застава до Адам в „службата на обществото”. В своята 20-годишна история Ротари клуб Силистра е имал една жена в своите редици в лицето на Ваня Мижоркова, която в първите години води и протоколите на клуба.

През ротарианската 1910-1911 г. е проведен първият конгрес на Ротари,

а след 5 години в Куба е чартиран първият клуб в неанглоговоряща страна. През ротарианската 1916-1917 г. е създадена Фондация „Ротари”, а през 1923-1924 г. е приета емблемата – символ на Ротари, в основата на която e изображение, илюстриращо „цивилизацията и движението”. През 1922 г. всички клубове приемат единен дизайн в своето лого: зъбно колело с 24 зъбци и 6 спици с добавен клинов канал. Неизменни атрибути за всяка сбирка са също чукът и камбаната, както и ротарианската молитва. В продължение на години силистренското лого съдържа и стилизирана пантера по мотив от древна римска генералска колесница, намерена в крепостта Дуросторум  при Силистра.

През ротарианската 1962-1963 г. в град Мелбърн (щат Флорида, САЩ) е създаден първият Интеракт клуб – хуманитарна организация за младежи от 14 до 18 години, спонсорирана от ротарианския клуб – негов създател. В Силистра Интеракт клуб бе чартиран през 2010 г. с пръв президент Иван Куцаров. В продължение на няколко години клубът бе успешен партньор на ротарианците от клуба, но смяна на поколенията за момента замрази неговото състояние. Запомнящи са обаче мандатите на президентите Даниела Костова, Росен Ангелов, Моника Генчева, Ирена Иванова, на Вяра Добрева като секретар и др.

Под тяхно представителство и ръководство клубът беше сред най-действените в страната, включително с провеждане на турнири и конкурси, както и с пряко участие във всички събития. На няколко пъти бе осигурено участие в международен обмен в специални лагери за млади хора – синове и дъщери на ротарианци. В системата на Ротари Интернешинъл има и организация за възрастовата граница „18-25 години“, наричана Ротаракт, каквато в Силистра засега не е създавана. През ротарианската 1979-1980 г. започва борбата на Ротари против детския паралич, която продължава и днес – така ликвидирането на полиомиелита по света е една от постоянните програми на Ротари Интернешинъл). Ротари клуб Силистра също е бил съпричастен към инициативата и е дарявал средства за специалния фонд.

В своята история клубът е провел над 25 бала по повод големите празници Коледа и Великден с цел набиране на средства за реализация на проекти,

отнасящи се до по-големи социални групи – в сферите като градоустройство, спорт, култура, учебно и социално дело, и пр. До този момент 13 са изданията на проведеното от клуба събитие, наречено Ротарианска винария за вътрешна дегустация, включително с гости от Румъния и от други ротариански клубове.

Неведнъж Ротари клуб Силистра е бил партньор и в провеждането на прегледа на производители на домашни вина „Силвин – Силистра“, дело на Асоциацията на лозарите и винопроизводителите от област Силистра. Членове на клуба са участвали в подобни прояви и на други клубове, включително и най-вече с клубовете, оформящи т.нар. „Зона 13“, в която влизат ротарианските структури на Русе (2 клуба), Силистра и Тутракан. В своята история Ротари клуб Силистра записа и свой член, заел за 3 години поста „Асистент на дисктрикт-гуверньора“ в лицето на Николай Костов, който впоследствие стана и председател на подкомитет на дистриктно ниво.

Ротари клуб Силистра се гордее и с проведените на различни места в града няколко ротариански пикника с гости от други градове, за да бъде изразено отношение към традиционни за района спортове като баскетбол, стрелба с лък и тенис на маса, в които младите добруджанци имат успехи на национално и на международно ниво. За участие в тях са канени и изявени спортисти, като Пламена Миткина – национален състезател по стрелба с лък и треньор на националния отбор на България на олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Последното засега събитие от този род бе през есента на 2021 г., проведено в иновативен вариант със съдействието на съпруги на членове на клуба, както и на приятел на клуба в лицето на Иван Иванов, по чиято инициатива в отделна акция бе помогнато в битов смисъл на семейства в нужда от Силистра и Айдемир.

В основата на работата на всеки ротариански клуб е провеждането на проекти с разнообразно съдържание. 

Общата за целия период лепта надхвърля 100 000 лева.

През цялото време неизменен е бил стремежът да се подкрепят идеи с практическа насоченост и да се реализират проекти, които са видими и ползвани от повече хора, при възможност за по-дълго време. По изключение е отдавано дължимото и на по-малки групи наши съграждани или на отделни личности, за да им бъде изразена съпричастност под една или друга форма.

Сред адресатите на благотворителни жестове в размери от 300 до 13 000 лева през годините са били МБАЛ Силистра АД (медицинска техника  за няколко отделения: „Детско“, „Неонатологично“ и „Второ вътрешно“); Детска млечна кухня Силистра; Дом за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов” Силистра (включително в продължение на 10 години – подарен празник „Първи учебен ден“); Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра; Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Прощъпулникът бе в Строителна гимназия „Пеньо Пенев” Силистра на нейна територия бе реализиран първият в историята на клуба  проект през 2002 г. – подмяна на табла за баскетбол, 20 години по-късно – продължението е обновление на баскетболната и спортната площадки на гимназията, включително с осветление.

Обект на внимание са били и други училища в Силистра: Професионална земеделска гимназия „Добруджа”; Езикова гимназия „Пейо Яворов” (на няколко пъти, включително в момента клубът е партньор в дългогодишен проект); ПМГ „Св. Климент Охридски“ (награди за математическа олимпиада „Вергил Крумов“ – инициатива конкретно на инж. Димитър Велчев) Баскетболен клуб „Доростол”, Хип-хоп група „Кецките”; няколко ЦДГ; Старчески домове в Айдемир и в Силистра; танцовата двойка „Спортисти №1 на Силистра“ – Илия Добрев-Адриана Ангелова; поп певецът Йордан Марков; формация „Малък театър зад чина” с р-л Мира Бонжева, Лайънс клуб Силистра, ЦСОП Силистра, СНЦ Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, ЦРД (ОДК), кулинарната проява „Гозбите на Добруджа“ в село Сребърна и др.


Ротари клуб Силистра активно работи по някои от 6-те препоръчани направления, вече едно от които е на екологична вълна.

Сред първите по-мащабни изяви на ротарианците от Силистра бе посредничеството на голямо дарение от Българо-френския Ротари комитет на тема „Мляко за 2 хил. деца – всеки ден и завинаги“ в община Главиница, който, за съжаление, по различни причини не успя да стане устойчив. В първите години над 60 деца участваха в конкурса по изобразително изкуство „Моята река и пролетта“, реализиран с партньори от Силистра. Отделно 40 деца рисуваха в ателието „Аз боядисвам великденски яйца“, а 50 силистренци бяха част в проведения турнир „Великденски борец“ в чест на Възкресение Христово. В аналите на клуба са още литературният конкурс „Силистра – приказка за яка крепост“ и два поредни конкурса 2013-2014 г. за снимки със залези над река Дунав.

В историята остават записани няколко акции за засаждане на дървета (последната е от м. март 2022 г. – алея от 6 явора в зелена територия по ул. „Черно море“); 12 години преди това – няколко десетки от род „пауловния“ в парка „1 800 години Силистра“, в която бяха оформени алеи, преди община Силистра да реализира голям проект в него. Участие на силистренски ротарианци имаше и първото десетилетие на века в голяма залесителна акция в Румъния по покана на ротарианците от клуба в Кълъраш. В дунавски парк Силистра бе обновен шадраванът ветеран, по-късно наречен „Небесен“, намиращ се до дъба, обявен за „Дърво на Европа 2016“, който е засаден през 1910 г. Закупуване и монтаж на еко чешми в няколко училища в Силистра: ПМГ „Св. Климент Охридски“, ПГСУАУ „Атанас Буров“, СУ „Никола Вапцаров“ и ОУ „Иван Вазов“.

Проведени са многобройни посещения на събития със съпричастна благотворителна лепта,

Участие в залесяване от страна на ротарианския клуб в Кълъраш, Румъния (при общуването с тамошния клуб запомнящи се остават годините, когато начело на него са били Еужения Илиеску, Габриел Шебе, Адриян Добре и др.). Другата международна изява бе посещение на група ротарианци от Силистра в Ротари клуб Бурса в Турция. Следи с непреходен характери има от участие в събития в българските градове Варна (Ротари клуб Варна е кръстник на Ротари клуб Силистра), Тутракан (Ротари клуб Силистра е кръстник на Ротари клуб Тутракан през 2005 г.), Добрич, Русе Каварна, Поморие, Балчик, Попово и др. Траен спомен остава от успешни участия – няколко първи места, на силистренски ротариански екипи в кулинарни състезания с благотворителна цел в други населени места.

Още: проекти „Светещи пътни знаци“, спортна площадка в блоково пространство между улиците „Сан Стефано“ и „Ген. Колев“; организиране на: крос „По стълбите към победата“ (до крепостта „Меджиди табия“), баскетболни празници в Дунавския парк, демонстративни състезания по стрелба с лък, изложба с космически храни на НАО „Галилео Галилей“.

Съучастници в разнообразни събития

са били гост изпълнители като Център за музика и изкуство „Мегатон“ и Вокален състав „ДО РЕ МИ“, Трио "Елмина", балет "Аксел"и др. от Силистра, Вокална група „Вива тийнс“ от Тутракан, Рап група „Бяк стейдж”, поп певците Йордан Марков, Христина Миленова – ТИТА, Виктория Георгиева – впоследствие участник в „Евровизия“, Ели Раданова и Владо Димов („Мюзик айдъл“); ансамбли от силистренски читалища („Силистра“ и „Ритъм“), Ивелина Димова – народна певица (солистка от Ансамбъл „Филип Кутев“ София); изпълнителката на руски песни Елена Тютюнджиян; пианистката Ингеборг Нейова и оперната певица Красимира Михалева; Смесен хор „Седянка“; саксофонист от Русе, ди-джей Краси Иванов, ди-джей Мистър Христов (Христо Христов – актьор), ди-джей Венко Начев, ди-джей Еди и др.; сцени от драматични и куклени постановки на Драматично-куклен театър Силистра, както и деца с програма от ДГ „Нарцис“ и др. Гости на събития на Ротари клуб Силистра с благословии в традициите на българското православие са били митрополит Иларион и митрополит Амвросий – в различни години духовни водачи на Доростолска епархия. На клуба е гостувал етнологът д-р Йордан Касабов, за да представи свои родолюбиви книги.

Преди години ротарианецът Атанас Великов дари 35 библиотеки в Силистренския край с книгата „Налице и наопаки” (с автор Йордан Георгиев) по линия на програмата „Глоб@лни библиотеки България”. От името на целия клуб компютърна конфигурация бе предоставена на библиотеката в крайдунавския град по повод осъществено дарение от тогавашния евродепутат Илияна Йотова – настоящ вицепрезидент на Република България.

Спонсорирана бе и забележителната разработка „Мостът Силистра – Кълъраш“ на Господин Иванов от Силистра. В условията на пандемия през есента на 2020 г. бе проведено оригинално събитие, в което средства бяха събирани от участници в сеанс „Арт терапия“ с ментор художничката Елена Маркарян, какъвто година по-късно бе проведен в още по-масов вариант в партньорство с бар „Бохеми“ в полза на Регионална библиотека Силистра с цел  закупуване на комплект бактерицидни лампи за най-посещаваните зали. Сред емблематичните прояви е ротарианското посредничество за безплатни прегледи за диабет.

На фолклорна вълна бяха проведеното на два пъти в различни години „Ретро ателие“

за снимки („Съвременни българи в стари добруджанска носии“, 2013 г.) и в проведеното на открито събитие през есента на 2020 г., с помощта на Фамилия Симови от Сребърна, както ревюто на севернодобруджански облекла от колекцията на Калина Михайлова от село Шуменци, показани от балет „Аксел“. Незабравим е споменът от поздрава на лазарките от НЧ „Възраждане“ – село Сребърна (2015 г.), както 10 години преди това от коледарите на един от силистренските ансамбли.

Във филиала на регионалната библиотека на ул. „Александър Стамболийски“, съвместно с регионалната структура на „Глоб@лни библиотеки България” бе проведено IT-състезание за членове на Интеракт клуб и техни приятели, съчетано с международна благотворителна акция за събиране на книги за деца на 6 основни езика на страните от ООН.

Знаменателни са и няколко спортни прояви: баскетболен турнир на обновеното игрище в Дунавски парк Силистра (в предишни години са закупувани екипи на баскетболни отбори на БК „Доростол“); турнир по футбол с участието на отбори от ФК „Доростол“ на обновеното по проект на община Силистра игрище в близост до сградата на МВР, реализиран с набрани от Клуба средства; състезанието по бягане по стълбите към крепостта с патриотично посрещане в крепостта „Меджиди табия“ и с награждаване от тогавашния дистрикт-гуверньор Атанас Атанасов от Шумен, който отделно е гостувал със своя лекция за подготовка на проекти.

Сред традиционните партньори на Ротари клуб Силистра са Областна администрация Силистра и община Силистра,

които неизменно са съпричастни към ротарианските инициативи, независимо от това кой представлява двете институции (за отбелязване е, че гостуващи дистрикт-гуверньори неведнъж са били приемани за срещи в тях). Спорадично са се отзовавали на поканите представители на Общински съвет Силистра, както и от някои ведомства.

Силистра бе домакин на среща на дистрикт-гуверньорите на ротарианските общности на Румъния и на България – съответно Раду Попеску и Атанас Атанасов (2012 г.). Представители на Ротари клуб Силистра участваха в срещата с бизнеса, организирана в Силистра с участието на президента Румен Радев (2021 г.). Включване на ротарианци е имало няколко пъти и в обучителни семинари в роли на ментори в проекти на СНЦ „Паралел Силистра“; както и в проект за социално предприемачество на Русенския университет по покана на Емил Коцев от Русе – дистрикт-гуверньор 2017-2018.

В годините на своето съществуване Ротари клуб Силистра е имал невероятно отзивчиви приятели, сред които са р-т „Стара къща“, където бе седалището на клуба до 2005 г., и оттогава насам – комплекс „Дръстър“ – домакин на всички по-масови събития, организирани от Клуба. Благодарност и към медиите, отразявали неговата разнообразна дейност: държавните БНР, БТА и Радио „Шумен“, както и Общинско кабелно радио Силистра; радиостанциите „Мелодия“ и „Менес“, частните вестници „Събеседник“, „Дръстър“, „Успех“, „Силистренски бряг“, „Силистра ПРЕС“, „Силистренска трибуна“ и др. Съпричастност РК Силистра е получавал неведнъж от сайтовете „Репортер“, „Паралел 44“, „Портал Силистра“, „Кворум Силистра“, „Силистра нюз“ и др. През годините неизменен партньор е и Блогът „Версинаж“.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар