четвъртък, 27 януари 2022 г.

Филиал Силистра навърши четвърт век в структурата на Русенския университет

Публикации в социалната мрежа Фейсбук ни напомни, че на 27 януари 1997 година, т.е. преди четвърт век, ИПУ Силистра става част от Русенски университет „Ангел Кънчев“ под формата на Филиал Силистра с обучение в две направления понастоящем – 25 години по-късно: педагогическо и инженерно. Днес Филиал Силистра е акредитирана образователна структура на Русенския университет „Ангел Кънчев”, която отговаря на съвременните критерии, изискващи качествено образование като предпоставка за интеграция в Европейското културно и образователно пространство.

За този момент разказва в профила си  тогавашният директор на института доц. д-р Илиана Горанова – почетен гражданин на Силистра: „Паметен ден, ,,когато се наливаха основите“ на висшето образование в един малък крайдунавски град...Тогавашният министър на МОН – академик Илчо Димитров, избра Силистра, за да оповести Указа, с който полувисшите институти (52) се включиха в системата на висшето образование...; от тази дата Силистра вече имаше академична структура – Филиал на Русенския университет с ректор проф. Борис Томов.


Доц. Горанова си спомня още: „Преди 25 години на този ден сградата на Института беше пълна със студенти – усмихнати, ентусиазирани... С днешна дата – благодарност към всички, които тогава застанаха зад нас…Честит празник на всички, които са минали през силистренската школа (защото то си беше школа)!... Бъдете здрави, мили момичета и момчета, където и да сте днес по света!“.

По същия повод в текст в профила на Русенския университет се казва: „За трета поредна година Филиал Силистра чества годишнина – след достолепните 130 години от откриването на Педагогическото училище и началото на педагогическото образование в Силистра (2020) и половинвековния юбилей от създаване на Полувисшия педагогически институт за подготовка на учители – днес Филиал на Русенския университет(2021), през 2022 година образователната институция навършва 25 години, откакто е в структурата на Русенския университет.

В Държавен вестник (бр. 10, 4 февруари 1997 г.) е публикувано Постановление №15 от 27 януари 1997 година на Министерския съвет на Република България, според което се открива филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ със седалище Силистра със статут на юридическо лице. Полувисшият педагогически институт в Силистра се преобразува в Педагогически факултет в състава на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ с предмет на дейност подготовка на учители на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Български език и чужд език (руски, френски, английски)“; „Математика и физика“, „Биология и химия“.

Със същото постановление Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Силистра се преобразува в Технически колеж в състава на Филиала и подготвя кадри на образователно-квалификационна степен „специалист по…“: „Транспортна техника и технология“, „Електроенергетика“, „Електроника“, „Радио-телевизионна техника“, „Автоматизация на производството“. Двете звена създават обща академична структура на Русенския университет в град Силистра, чийто колективен орган за управление е Общо събрание на Филиала.

Вече четвърт век учебното заведение се развива и се реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. Въпреки демографската криза, въпреки икономическата криза, остава устойчив стремежът на академичния състав да съчетава добрата традиция и професионализма при подготовката на кадри за просветната, културната, социалната и инженерно-техническата сфера на обществения живот в региона с иновативни решения.

Устойчивото развитие на Филиала, социалната му роля в региона и адекватността към изискванията на времето в образователен и в социокултурен аспект са резултат от усилията на студентите и преподавателите да работят качествено в условията на многото реформи в системата на висшето образование и да осъществяват мисията на Русенския университет. А именно, „разпространяване на знания, извършване на фундаментални и приложни научни изследвания, внедряване на иновации в практиката, с цел подготовка на висококвалифицирани специалисти, които допринасят за устойчивото развитие на региона и страната“.

Тази мисия изразява и основния стремеж: „Русенският университет „Ангел Кънчев“ да бъде не само университет с бъдеще, но и УНИВЕРСИТЕТ НА БЪДЕЩЕТО“. Със своята дейност и традициите, утвърдени през годините, Филиал Силистра е пълноценна част от Дунавската ос, която изграждат Русенският университет и неговите три филиала, и която създава облика и авторитета му на „Българската академична дунавска столица“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар