събота, 8 декември 2012 г.

В Силистра няма желаещи за енергийно обновление на сградиВ Областния информационен център в Силистра се проведе обучение по темата „Мерки за енергийна ефективност в сгради”. Той бе организиран от „Енергиен център – София” и от община Силистра. В него бяха застъпени проблемите: „зелени поръчки” за строителство и обновление; енергийно сертифициране и основни мерки за енергийна ефективност в сгради, при това в контекста на проекта на МРРБ „Енергийно обновление в българските домове”. Той е разчетен до 2015 г., докогато в цялата страна трябва да има обновени 180 сгради с 6, 1 хил. жилища за 13,5 хил. обитатели. „Премина още една възможност, осигурена от община Силистра, за разпространение на информация за постигане на енергийна ефективност в жилищните сгради. В България сред големите проблеми е фактът, че сградната собственост е частна. Трябва голямо съгласие – 2/3, сред съжителите в една сграда над 1 000 кв. м., за да се тръгне към съвместно саниране”, заяви общинският съветник Надежда Бобчева, която откри обучението. Отбелязва се, че най-масово подобни прояви се посещават от хора в надтрудоспособна дейност. Семинарът бе посетен от двадесетина души, половината от които са представители на сдружения на собствениците.
„В Силистра засега няма интерес за оформяне на документи за енергийна ефективност, тъй като повечето се плашат от съфинансирането и от високия праг на съгласие за общи действия”, коментира Валери Георгиев от община Силистра. Общата бедност на района също е факт, пречещ за кандидатстването. Немалка част от апартаментите в блоковете са необитаеми и собствениците им са в чужбина, поради което няма достъп до тях. Според него в Силистра има поне 15-20 сгради, в които отделни собственици разполагат със слънчеви колектори за топлене на вода. 25% от разходите за електроенергия отиват за топла вода, личи от справките за разходите в страните от ЕС, вкл. и в България, където този процент дори е по-висок. През януари сл.г. ще има нова среща от подобен формат в Силистра, за да бъдат убеждавани собствениците от участие в този проект. Така ще има повече хора, сменили дограмите си и обновили домовете си. Сметките показват, че индивидуалното саниране и изолиране струва повече, отколкото груповото.
„Предишният семинар от такъв характер в Силистра беше през април 2011 г. и тогава имаше страхотен интерес, какъвто сега няма и това е учудващо”, обясни Иванка Панделиева от „Енергиен център –София”. Междувременно се оказало, че на участниците не им харесват условията. Проектният мениджър е в Русе и на практика като ключова фигура той е далеко от потребителите. Корпоративна банка, отпускаща кредите, също е без клон в Силистра. Следователно проектът не е удобен за по-малките и отдалечени общини, което действа разочароващо и го прави дефектен. Демографският проблем също се оказва важен, но проектът не е съобразен с него, защото е правен през 2008 г., т.е. преди годините на световна икономическа криза. Участниците в обучението научиха, че в момента е действаща Наредбата за енергийно сертифициране, влязла в сила на 29 декември 2009 г., както и че сертификатите са за 10 години напред.
Виж http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2561025481085.68720.1717521202&type=1

Няма коментари:

Публикуване на коментар