сряда, 13 май 2020 г.

Кръгла маса „Златна Добруджа – мит и реалност“ в Силистра


Научен център „Св. Дазий Доростолски”, Катедра по филологически и природни науки и Учебно-изследователска лаборатория по културно- историческо наследство при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ обявиха със своя покана научно събитие.

Чрез него на 1 октомври т.г. в Силистра ще бъде проведена Кръгла маса на тема „Златна Добруджа – мит и реалност“. Участващите доклади, заявени до 30 юли 2020 г., след рецензиране ще бъдат публикувани в 12-ата книга от поредицата „Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Сборникът с доклади ще бъде предварително отпечатан и ще се получава в деня на на „кръглата маса“, а при неприсъствено участие – по пощата.

Научният форум ще бъде посветен на няколко годишнини: посветено на 80-ата година от Крайовския мирен договор от 1940 г., възвърнал Южна Добруджа към майката родина България; 75 г. Русенски университет; 130 години педагогическо образование в Силистра и 140 години от рождението на Йордан Йовков – „Певеца на Добруджа“.

Темата на кръглата маса е близка до съдържането на книги с историческо и с литературно съдържание, отнасящо се до Силистра и региона, във връзка премълчаван период от развитието на града и настоящата административна област, както и на съседната област Добрич. Под една или друга форма през последните години тя е разработвана от различни местни автори, но в различен контекст.

Става дума за книгата на доц. д-р Румяна Лебедова „Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство”, издадена през 2006 г. в навечерието на 1 900-годишнината на Силистра, благодарение на единствената проведена сесия на община Силистра за финансиране на идеи с патриотичен характер (книги, изложби, албуми).

Към нея прибавяме сборника с автентични разкази „Съхранена памет. Спомени на съвременници”, издаден през 2015 г. от доц. Р. Лебедова, Цветана Цанова – председател ан ОбК на ОбщБК „Васил Левски“ и Йордан  Георгиев. Със свой специфичен принос са също трилогията „Отвлечени – Прокудени – Преселени” на Момка Чумпилева, отнасяща за периода 1916-1940 г. и включваща съдбите на няколко добруджански семейства; сборникът „С Добруджа в сърцето” на Милка Трендафилова (Калипетрово) и документалната книга „Наказания без престъпления“ на Анастасия Якова (Тутракан).

Към темата отношение имат още: автобиографичната книга „Из лабиринтите на моята памет” на юристката Татяна Тихчева; сборниците „Добруджа”; фамилната книга „Три добруджански рода” на Господин Великов и проф. Любомир Пенев; краеведческото и родово издание „Историята на село Добротица” на Михаил Жеков и Пламен Петров; няколко краеведски издания на Господин Великов  (Проф. Иширково) и др.

Едни от най-новите издания са на д-р Наталия Симеонова – уредник на отдел „Най-нова история” в Регионален исторически музей Силистра, автор на монографията „Пресеченият път на свободата. Силистра 1940-1947” „Обществено-политическо и социално-икономическо развитие на Силистренска околия в периодите 1940-1944 и 1944-1947”), както и проф. д-р Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей Русе, и неговата колежка Мариана Димитрова – съставители на албума „Гласове от Русе за Добруджа“. През 2016 г. Исторически музей Тутракан издаде книгата „Добруджа на кръстопътя на историята“. През 2018 г. свой поглед представи, макар и в по-широк времеви период етнологът д-р Йордан Касабов в изследователската си книга "Шиковското населние в Добруджа".

През последните 15 години се увеличиха и паметниците, посветени на събитията от периода 1913-1940 г. – в с. Кайнарджа и в град Силистра (2017 г.), а от преди това подобни има в град Тутракан и в село Сребърна.Няма коментари:

Публикуване на коментар