сряда, 29 юли 2020 г.

Проект за правата на човека тръгна в Силистра

 
С откриващо информационно събитие на 28.07.2020 г. СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ стартира проект „Разбираме ли правата си?”, изпълняван в рамките на Фонд „Активни граждани България“. Целта е да се постави на дневен ред пред обществеността и в частност – пред младежите, темата за правата на човека.   
Предстои провеждане на 2 информационни кампании за повишаване осведомеността за правата на човека, които ще бъдат насочени към публични институции (на национално и местно ниво), учители и преподаватели, а крайните ползватели са деца и младежи на възраст 15-17 години.
В рамките на първата кампания са предвидени 5 обучителни семинара за 100 младежи на тема „Правата на човека“. Целта е младите хора да познават основните си права и как трябва да ги упражняват, за да навлязат в живота като активни граждани на България и ЕС. Лектори ще бъдат млади юристи от Адвокатска колегия Силистра, които чрез дискусии и практически казуси ще представят темата по интересен и атрактивен начин. Кампания „Аз спазвам човешките права“ предвижда посещение на институции, имащи отношение към човешките права (съд, прокуратура, следствие, МВР, Комисия за защита от дискриминация, местни власти и др.).
Информационна табела, монтирана пред сградата на Съдебна палата в Силистра ще популяризир световния символ на правата на човек. Участниците в инициативите ще проведат и свое младежко събитие – Флашмоб „Бъди част от универсалния символ на правата на човека“.  В рамките на заключителната конференция по проекта ще бъде представено предложение до община Силистра за включване в общинския културен календар на датата 10.12. –  Световен ден за правата на човека, който е един от близо 20 празника по света, посветени на човешки права в различни области.
Екипът на проекта се надява да допринесе за изграждане на култура, при която хората разбират своите права и отговорности, разпознават нарушенията и предприемат действия, за да защитят правата на другите, както и за възпитаване на активни млади хора, които зачитат правата на всички.
Проект ACF/433 „Разбираме ли правата си?“, ДБФП: № 9/14.02.2020 г., е финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека. Дейностите ще се изпълняват до 13.02.2021 г., а общата стойност е 9 090 евро, от които собственото участие на Сдружението е 600 евро.
Фонд „Активни граждани“ е част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата стойност на финансирането от страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия е 15 500 000 евро. Фондът в България се управлява от Институт „Отворено общество“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Тръст за социална алтернатива.

Няма коментари:

Публикуване на коментар