четвъртък, 9 юли 2020 г.

Професионална инспекция на самолета ветеран край река Дунав в Силистра

Проведена е поредната работна среща на терен по проект „Станция Самолета“ на СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ в партньорство с община Силистра и Център за музика и изкуства „Мегатон“, с експертната подкрепа на Сдружение InFormal.
Участваха: екип на проекта начело с Димитър Караджов - ръководител на проекта, в присъствието на д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, Станислав Мъжгалов - директор на Авиомузей Бургас. За сложната задача по обновлението на вътрешността на бялата машина Ту-134 са привлечени специалисти. За изготвяне на работната визия е извършено прецизно измерване на вътрешното пространство. 
Обсъдени са следващите дейности - сред тях е и основното почистване, както и възможностите за изграждане на електрическа инсталация и климатизация. Караджов: "Идеята е амбициозна, но с общи усилия работим по превръщането на Самолета в мултифункционално пространство за различни събития – открити уроци и работни ателиета, изложбени инсталации и концерти, изнесено работно място, обучения и много др.".

Няма коментари:

Публикуване на коментар