сряда, 13 септември 2023 г.

Българско светило на изследванията на ХИВ ще посети Силистра

В средата на м. септември т.г. в КК „Албена“ бе XXII-та традиционна Национална среща на Фондация МОСТ – София с мото „Профилактика, скриниг, лечение: на фокус“. Там бяха представени от медицински авторитети важни акценти от профилактиката и лечението на социално значими заболявания. Това съобщи за медиите и обществеността на Крайдунавска Добруджа Юлия Пискулийска – председател на неправителствената организация, инициатор на събитието.

Само няколко дни след това, на 21.09.2023 г. от 17 ч. в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“, е посещението в град Силистра на доктора на медицинските науки. професор д-р Радка Аргирова. В книгата си „Псевдоним вирус с окраска диверсия“ Юлия Пискулийска проследява непреходния интерес на проф. Аргирова в нейната научна работа, свързана с ХИВ, защото тя поставя началото в България на лаборатория за изследване на проби от вируса, предизвикващ добилата през 80-те години на миналия век опасна болест.
Миналата година проф. Аргирова и г-жа Пискулийска посетиха градовете Стара Загора, Кърджали, Русе, Тутракан, Враца и Монтана. Там те се срещнаха с медицински специалисти и с представители на различни институции (областни администрации, РЗИ, учебни заведения, епидемиолози, медии и др.). Дискусията бе по актуални въпроси от арсенала на компетентност на световно известния ерудиран учен и човек с изключително висока култура, включително с научни познания за СПИН и КОВИД. (снимка сайт БНР)

Няма коментари:

Публикуване на коментар