понеделник, 5 юни 2017 г.

Ученици от Силистра навързаха теорията с практиката...по история


Наскоро в Силистра бяха проведени представителни изяви на група „История – спорни проблеми от българската история“ с ръководител Веселин Аврамов (РИМ Силистра, в миналото дългогодишен университетски преподавател). Тя бе сформирана по проект, станал известен като Твоят час“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕС чрез структурните и инвестиционните фондове, научаваме от ФсБ-профила на ПМГ Св. Климент Охридски  Силистра.

Основната цел на заниманията бе обвързването на теорията с практиката. Бяха посетени различни исторически места и музеи в града, за да се видят архитектурните стилове, промените във времето, усетени в автентичната атмосфера, запазена посредством културните паметници. Обаянието на историята бе обвързано с легенди, за да се предаде романтичната страна на историята, като едно от най-важните неща, които учениците успяха да направят, е да сравнят различните исторически епохи и да изведат изводи за тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар