сряда, 7 юни 2017 г.

Среща в Силистра с Държавна агенция за закрила на детето

В Областна администрация Силистра на 8 юни 2017 г. от 12 часа е съвместната среща с ръководството на Държавна агенция за закрила на детето с председател Офелия Кънева, която е начело на единствения специализиран орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол. Целта на форума е да бъдат запознати с приоритетите на ДАЗД за 2017 г. на местно равнище органите по закрила; неправителствените структури и организациите, работещи с деца; местните администрации; доставчиците на социалните услуги;  представителите на бизнес,а както и самите детски представители. Поредицата от регионални срещи е със съществена роля за изграждане както на трайни взаимоотношения, така и за установяване на ползотворно партньорство между органите на местно и централно ниво.

Няма коментари:

Публикуване на коментар