четвъртък, 1 юни 2017 г.

„Твоят час“ с финал и в ПГС „П. ПЕНЕВ“ Силистра

На 30.05.2017 г. в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „П. ПЕНЕВ“ Силистра с директор инж. Георги Аврамов се проведе училищна кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности", известен като „Твоят час“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

В проекта участват ученици от ПГС - единствена по рода си в областта. Те са разпределени в 6 групи - по 3  за занимания по интереси с 43 ученици и за преодоляване на обучителни затруднения с 24 ученициВ събитието участваха: д-р Габриела Миткова, началник РУО на МОН Силистра, представители на Камарата на строителите от Силистра, педагози и родители.

Наскоро в оспорвана надпреварата представителите на ПГС - ПЕТЪР УРУМОВ и РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ, спечелиха бронзов медал в състезателната дисциплина „Зидария“ под ръководството на ДОНЮ ДИМИТРОВ (на снимката). Тя бе част от националния конкурс-„НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ” в т.нар. Панорама на професионалното образование (20-22.04.2017 г.), проведена на територията на Международен панаир Пловдив с участието на 48 ученици от 28 строителни професионални гимназии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар