понеделник, 5 юни 2017 г.

Тържество за 24 май в Ситово

В навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост в община Ситово бе проведена  тържествена  среща с дейци  на образованието и културата. Награди и грамоти бяха връчени на учители, директори на училища,  председатели  на читалищни и училищни настоятелства, читалищни  секретари и библиотекари във форума с участието на Станчо Арсов - председател на Общински съвет Ситово (домакин на събитието), представители на местните власти. Звучи химнът в прослава на светите братя Кирил и Методий. Прозвучава  химнът  в прослава на св. св. Кирил  и  Методий. 

Както е известно, 2017 г.  е особено  забележителна   с няколко дати: 1 290  години  от  рождението  на  св. Константин-Кирил  Философ  и  1 250  г. от   освещаването   на  българската  азбука  през  867 г.  в Рим   от  папа  Адриан  Втори, от  първото  богослужение  на  славянски  език  в катедралния  храм  „Св. Петър и Павел”  и узаконяването му в църковното богослужение  и преведените  от гръцки  на български  език   книги.

В пространното  житие  на  Кирил Философ, по време  на  неговия  прословут  диспут  с  триезичниците, той казва:  „Ние  пък  знаем  много  народи които  имат  книги  и  въздават  слава  на  Бога  всеки  на  своя език…” Така вижда  ролята  на  писмеността    св. Кирил – да даде възможност на народа да слави Бога на своя език!

Вече второ хилядолетие славянският свят слави свещеното дело  на двамата  солунски  братя, славянските първоучители  и  просветители. Тяхното  епохално  дело  надхвърля   далеч рамките на личния подвиг на св. Константин-Кирил и създаването  на  славянската  азбука. Благодарение  на  това  дело,  превърнато  в  истинска  революция в  развитието  на  европейската  цивилизация,  България се превърна  в  класическа  страна   на  средновековната    култура, в  люлка на  славянската  писменост. 

Делото на светите братя  Кирил и Методий израсна като крупно  дело  сред  славянския  свят и се превърна в щит  срещу  домогванията на Византия сред славяните.  Благодарение на това дело България се превърна в естествен център за  разпространение на славянската писменост и литература, а заедно с това и на  източното православие,  което се оказа  най- подходящо за запазване  и  развитие  на  славянския  духовен свят. Защото източното православие стои  несравнимо  по-високо  от  католицизма. 

Делото на  светите братя Кирил и Методий и техните ученици  положи основата на  българското просвещение и духовна култура, утвърди демократичното право на   всеки  народ да  създава своя писменост  и  култура  на свой, говорим  език,  като  израз  на великата идея за равнопоставеност на всички. България  стана  връзката  на   христовата  вяра  със  славянския  свят.

Днес   славянобългарската  азбука  е  равнопоставена   с латинската  и  гръцката  сред писменостите  на  Европейския  съюз. Солунските  братя  Кирил  и Методий  и техните  ученици   са канонизирани  от християнската  църква  като  равноапостоли, а  в миналото  столетие  папа Йоан Павел  Втори  ги   обяви  за   покровители  на Европа.  Днес  триста  и  шестдесет  милиона  славяни пишат  и   четат  на  кирилицата. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар