четвъртък, 2 юни 2016 г.

ПЗГ „Добруджа“ Силистра реализира проекта „Международно сътрудничество в професионалното обучение“

Професионална земеделска гимназия Добруджа, гр. Силистра тази година  работи по проект Международно сътрудничество в професионалното обучение с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+, ключова дейност 1 Образователна мобилност за граждани, сектор Професионално образование и обучение. Проектът стартира на 01.06.2015 г. и  приключи на 01.06.2016 г.

20 ученици под ръководството и прякото наблюдение на двама ръководители  проведоха производствена практика на реални работни места в нашата югоизточна съседка - Република Турция, в гр. Чорлу, обл. Текирда. Мобилността се осъществи в периода от 03.04 до 23.04.2016 г. Партньор на гимназията по проекта беше Професионална гимназия по технически и индустриални специалности в гр. Чорлу. Предварителната подготовка на учениците бе проведена в три модула – професионален, езиков и културен. След приключване на мобилността учениците получиха документ Europass Мобилност.

       С реализирането на този проект  се предостави възможността на учениците от нашата гимназия да се запознаят с опита и постиженията в областта на земеделието в РТурция и пряко да наблюдават и участват в производствения процес в реална работна среда. Получиха възможност да усвоят нови знания и умения в областта на селското стопанство, да се запознаят с традицонни и иновативни технологии в областта на механизацията на селското стопанство и растениевъдството, да сравнят реалностите в българското и турското стопанство, да наблюдават и участват в дейности свързани с тяхната професия и да приложат придобитите знания и умения след завръщането си в България, както в училище, така и в бъдещата им работа. Запознаха се с нови хора и добиха впечатления от обществения живот в южната ни съседка, посетиха туристически забележителности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар