понеделник, 20 юни 2016 г.

Лайънс клуб – Силистра връчва награди в 4 тематични области на талантливи деца и младежи от Силистра

Лайънс клуб
Силистра ще връчи ежегодните награди в четири тематични области за подкрепа на талантливите деца и младежи на Силистра на 29 юни 2016 г. /Международен ден на река Дунав/ от 16.00 часа в Дунавския парк – втори шадраван. При лошо време – в заседателната зала до кмета на Община Силистра. Лайънс клуб Силистра кани всички номинирани деца и младежи, представители на училищните ръководства и учебните заведения, близки и приятели  на номинираните таланти за участие в събитието.

В началото на 2016 г. Лайънс клуб Силистра обяви своето неотклонно решение да продължи подпомагането на талантливите деца на Силистра, като обяви ежегодна награда на клуба.
Наградата присъждаме на изявени средношколци /V-XІІ клас/ от Силистра,  във всяка една от следните  четири области:
·        Хуманитарни специалности: литература, история, география езици, биология, химия
·        Творчески наклонности – изобразително изкуство, актьорски и певчески умения, журналистика
·        Математика, физика
·        Спорт

Съгласно обявения регламент, кандидатите за Наградата на Лайънс клуб-Силистра следва да имат изявен творчески принос и да отговарят на следните критерии:
         - отличен успех /над 5.50/;
- да са носители на дипломи /сертификати/ и награди от национални и/или международни конкурси, олимпиади, състезания, фестивали, форуми;
-  да имат отлична езикова подготовка;
- да са с изявени лидерски качества в общността, комуникативност, креативно мислене и творчески идеи за визията на учебното заведение и за развитие на Община Силистра;
- участието в извънкласни и доброволчески инициативи е предимство при избора на кандидати;
Всеки кандидат за наградата на Лайънс клуб – Силистра трябваше да подготви и представи мултимедийна презентация за своята дейност, позиция и идеи.
До края на месец април 2016 г. проведохме информационна кампания в училищата на Община Силистра. Желание за участие в надпреварата проявиха 13 ученици от 5 училища. В клуба получихме следните предложения:

от Професионална гимназия за стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”:
1.     Станислава Веселинова Некова  XII клас
2.     Ваня Емилова Стойчева XII клас
3.     Гергана Димитрова Иванова XII клас
4.     Театрално студио „Питър Пан” ученици от VIIІ до XII клас

от Езикова гимназия „Пейо Яворов”:
1.     Айлин Айханова Акифова XII клас
2.     Ива Петрова Иванова XI клас
3.     Доротея Руменова Дечева XI клас

от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”:
1.     Женя Ивова Марчева VII клас

от СОУ „Никола Вапцаров”:
1.     Петър Пламенов Петров VII клас

от Природоматематическа гимназия „Свети Климент Охридски”:
1.     Росина Илиева Георгиева XI клас
2.     Никол Николаева Радева VI клас
3.     Божидар Данчев Димитров V клас
4.     Габриел Юлиянов Костадинов XI клас

На общо събрание на Лайънс клуб Силистра отворихме пликовете с постъпилите предложения на 31 май 2016 г. При първоначалната оценка констатирахме, че всички кандидати отговарят на предварителните условия, предложенията са направени в писмен вид от училищните ръководства и са подкрепени от ученическите комитети. Всички кандидати са представили презентации в писмен и електронен вариант. При разглеждане на презентациите установихме, че учениците на Силистра са изключително талантливи в много области на живота и затова направихме допълнително разпределение на кандидатите по четирите основни направления, за да излъчим фаворит във всяко едно от тях. Така един участник получи правото да кандидатства във всяка област, в която е показал изключителни постижения.
Ето разпределението:
Хуманитарни специалности –  литература, история, география, езици, биология, химия:
1.     Петър Пламенов Петров VII клас – СОУ „Никола Вапцаров”
2.     Росина Илиева Георгиева XI клас – ПМГ „Свети Климент Охридски”
3.     Гергана Димитрова Иванова XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров”
4.     Женя Ивова Марчева VII клас – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
5.     Айлин Айханова Акифова XII клас – ЕГ „Пейо Яворов”
6.     Доротея Руменова Дачева XI клас – ЕГ „Пейо Яворов”
7.     Станислава Веселинова Некова XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров”
8.     Ваня Емилова Стойчева XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров”

Математика и физика:
1.     Петър Пламенов Петров VII клас – СОУ „Никола Вапцаров”
2.     Божидар Данчев Димитров V клас – ПМГ „Свети Климент Охридски”
3.     Габриел Юлиянов Костадинов XI клас – ПМГ „Свети Климент Охридски”
4.     Ваня Емилова Стойчева XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров”
5.     Ива Петрова Иванова XI клас – ЕГ „Пейо Яворов”

Спорт:
1.     Гергана Димитрова Иванова XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров”

Творчески наклонности – изобразително изкуство, актьорски и певчески умения, журналистика:
1.     Никол Николаева Радева VI клас – ПМГ „Свети Климент Охридски” – танцово изкуство
2.     Гергана Димитрова Иванова XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров” - фотография
3.     Театрално студио „Питър Пан” ученици от VIIІ до XII клас – ПГСУАУ „Атанас Буров” – театрално изкуство

Всички членове на Лайънс клуб Силистра декларираме интересите си в отделните области и създадохме комисии, които подробно да обсъдят презентациите на кандидатите и да вземат решение с общо съгласие на комисията. След работата на комисиите, техните предложения бяха разгледани на общо събрание на клуба на 8 юни 2016 г. След обсъждане от целия клуб взехме окончателното решение с консенсус за лауретатите на годишните  награди за 2016 година.

Архив ВЕРСИНАЖ: В деня, отреден за екоинициативата „Да изчистим България заедно“ (4 ЮНИ 2016 Г.), „Лайънс клуб Силистра“ проведе две благородни изяви: международен празник за деца с участието на състави от Силистра, Русе, Кълъраш и Констанца, както и благотворителен бал в полза на талантливите силистренчета. На тържеството в хотел „Дръстър“ президентът на Лайънс за цялата страна Пламен Чингаров награди за неговата активност в рамките на общността д-р Венцислав Стоев от силистренския клуб. Той приветства настоящия президент на клуба инж. Любомир Ковачев, както и следващия – Пламен Петров, който поема щафетата за 2016-2017 Г.
Над 100 бяха участниците във вечерната проява, вкл. от Румъния и от Ротари клуб Силистра, както и от община и Общински съвет Силистра - зам. кметът Денка Михайлова и председателят на съветниците д-р Мария Димитрова. Своето съпричастие в задочен план чрез поздравителен адрес и материална помощ изказа и областният управител Стоян Бонев.

В рамките на търговете бяха закупени картина на силистренски художници, както и други предмети. Проведена бе и традиционна томбола. Състав „Интро“ бе специалният гост на вечерта на бала, осъществил заедно с местни таланти – ТА „Ритъм“, Никол Радева, Вокалистите от „Мегатон мини“, китаристката Дария Нотева и др. От 2007 г. насам в Силистра има клуб към „Лайънс интернешинъл“, една от най-големите хуманитарни организации в света, създадена през 1917 г. 

През последните години освен благотворителни прояви и концерти за деца и подрастващи, клубът в Силистра провежда и медицински скрининг прегледи, като само тази година през тях са преминали 700 ученици от града. Проведен бе и традиционният за клуба базар на мартеници, изработени специално за Баба Марта, един от най-популярните български народни празници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар