понеделник, 20 юни 2016 г.

Състезание „Опознай Силистра“ в ЕГ "П. Яворов"

На 17 юни 2016 г. под ръководството на Анета Атанасова, преподавател по английски език в Езикова гимназия „Пейо Яворов”, учениците от 10А клас  участваха в пробиране на състезание „Опознай Силистра“, което е под мотото цитат на Бенджамин Франклин  „Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, включи ме и ще разбера”.

Учениците бяха разделени на отбори, като целта бе всеки отбор да отгатне определени обекти, описани в състезателните карти, да определи местонахождението им и да достигне по собствен маршрут до тях. Откриването на обектите бе удостоверявано със снимки.

Отборите се класираха по два критерия – време и точност, времето, за което са достигнали до обектите по избрания от тях маршрут, и точност при откриване на обектите. На следващ етап състезателите ще отчетат резултатите и ще представят работата на отбора.

След обхождане на обектите учениците бяха изпълнени с положителни емоции и желание за по-чести мероприятия като току-що проведеното. Те изразиха мнение, че това е отличен начин да  осмислят знанията, които са овладели, както и се изненадаха от качества, които не са подозирали, че притежават. С голямо вълнение дискутираха какви стратегии са прилагали за справяне със задачата и  кои са пропуснали да използват.

Целите на състезанието бяха опознаване на родния  град; използване на знанията, получени по различни учебни предмети, предимно български език и литература, история и английски език, за да се отгатнат обектите; превръщане на тези знания в трайни с цел да послужат на учениците не само при явяване на матура, но и в живота; акцентиране върху качества като организираност, сътрудничество, отговорност, екипна работа, гъвкавост, креативност и др., които ще подготвят учениците за пазара на труда.


Ръководството на Езикова гимназия и госпожа Анета Атанасова изказват благодарност на екипите на Археологическия музей с директор на РИМ Силистра Николай Тодоров и на Художествената галерия с директор Йордан Колев в името на мисията да подпомогнат начинанието. 

Ваня Игнатова

Архив ВЕРСИНАЖ. По подобен начин преди десетина години Регионална библиотека Партений Павлович” Силистра даде възможност на деца и подрастващи да участват в опознаването на 19 обекта - исторически и природни, в Силистра. В началото на м. ноември 2006 г. бе и тържествената церемония за награждаване на участниците в 19-те юбилейни туристически експедиции по проект „19 ключа към миналото на Силистра”, един проект, финансиран тогава от община Силистра във връзка с програмата 1 900 години Силистра”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар