четвъртък, 2 юни 2016 г.

1-30 юни - възможност за избор на ново джипи

От 1 до 30 юни лицата, желаещи да сменят своето джипи, могат да направят това като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар. Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, здравноосигурените лица имат право свободно да избират общопрактикуващ/личен лекар в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна, което е сключило договор с НЗОК.

За да направят промяната желаещите трябва да подадат при новоизбрания лекар попълнен и подписан формуляр за постоянен избор, придружен от здравноосигурителната си книжкаВ град Силистра Формулярът може да се закупи от книжарница „Тибо”, но може да бъде разпечатан и от сайта на Националната здравноосигурителна каса www.nhif.bg.

Включването в листана на пациентите на новоизбрания лекар се извършва служебно в Здравната каса. Не е необходимо хората да посетят и да се отписват от досегашния си личен лекар. Изборът на общопрактикуващ лекар е свободен и личен, и само за лицата под 18 години се прави от родител или настойник. Това се удостоверява със саморъчното подписване на регистрационната форма.

Коректното и точно вписване на личните данни при  попълването на регистрационната форма, както те са записани в личната карта, е от голямо значение. Грешки могат да станат причина новият избор да не се осъществи. Новоизбраният общопрактикуващ лекар, от своя страна, трябва да впише в здравноосигурителната книжка на лицето, което го е избрало, своите данни: адреса на практиката и телефон за връзка с него.

От 1 юни 2016 г. общопрактикуващият лекар д-р Петко Енчев от Силистра прекратява по желание договора си със Здравната каса. Лицата от неговата листа трябва да направят избор на нов личен лекар, а срокът за това не е ограничен от периода за пререгистрация (края на месец юни).

Няма коментари:

Публикуване на коментар