петък, 13 май 2016 г.

Време е за годишни изпити


На 18 май 2016 г. ще се проведе едновременно държавния зрелостен изпит по Български език и литература и изпита по Български език и литература от националното външно оценяване за VІІ клас.Държавният зрелостен изпит започва в 8. 00 часа. Зрелостниците ще бъдат допускани да заемат местата си от 7.30 ч. Изпитът ще се проведе в 19 училища (без СОУ „Ю. Гагарин“, Силистра), в 67  зали с 212 квестори. Подалите заявление зрелостници са 846.

Изпитът в VІІ клас започва в 10, 00 часа. Учениците се явяват в училището, в което учат в 9. 30. Изпитът ще се проведе в 34 училища, в 83 зали с 261 квестори. Учениците, които се очаква да се явят са 891.
  
В 8 училища от областта едновременно ще провеждат държавни зрелостни изпити и изпита за VІІ клас. Това са средните общообразователни училища в Силистра (без СОУ „Ю. Гагарин“), Дулово, Главиница, Окорш, Паисиево и Тутракан и Общинско спортно училище „Дръстър“ в Силистра.

 И за двата изпита се създава организация за засилено внимание и мерки за предотвратяване на преписването и нередности. За държавния зрелостен изпит за втора година ще се осъществява постоянно видеонаблюдение и видеозапис на залите и коридорите, както и на процеса на размножаване и окомплектоване на изпитния материал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар