вторник, 17 май 2016 г.

Преподавателка от ЕГ „Пейо Яворов” с награда на МФ „Св. св. Кирил и Методий”
В нашия свят на нашата географска ширина месец май е сезонът на признанието, което обществото изказва към учители, културни дейци, творци. Госпожа Нели Георгиева – преподавател по немски език в ЕГ „Пейо Яворов”, бе удостоена с голямата награда на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” за високи постижения в областта на хуманитарните науки. Тържествената церемония за връчването на наградата бе на заседание на Фондацията в края на миналата седмица. в конферентната зала на хотел „Кристал Палас” в София. Наградата „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт” се връчва за четвърти път на педагог от Силистра, като предшестващите наградени са също преподаватели в ЕГ „Пейо Яворов”.
Нели Димитрова Георгиева е учител в ЕГ „П. Яворов” от 1992 г. Преподава в паралелки с профил „Немски език”. Преподавател е с доказана научна и методическа компетентност, от 10 години успешно подготвя ученици за Немска езикова диплома, а от няколко години е отговорник и за провеждането на DSD обучението в училището. Високите резултати на нейните ученици през годините са доказателство за професионалните й умения. През предходната учебна година всички обучавани ученици от DSD групата получиха диплома със степен на владеене на езика С1 според Европейската езикова рамка. Всяка година обучаваните участват в  областни и национални олимпиади по немски език към МОН и се класират в челната петица за страната.
Заслуга на преподавателката са и реализираните в обучението по немски език различни проекти. През февруари 2015 г. тя подготви и изпрати документите за кандидатстване на Гимназията за училище, в което да се провежда и DSD I изпит. Сертифицирането на първия випуск ще се осъществи през юни 2016г.
За своя принос в обучението по немски език и високия си професионализъм през май 2015 г. преподавателката Нели Георгиева бе отличена с почетното отличие Неофит Рилски за дългогодишна цялостна висикопрофесионална дейност  в системата на българското образование и с Грамота за високи постижения в професионалната дейност от Община Силистра.
Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” е създадена през 1982 г. Работата на Фондацията се основава на прин­ципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения на номинираните. Тя има за цел да подпомага популяризирането на постиже­нията на световния опит в областта на образованието, науката и културата.
През 2002 г. във връзка с 20-годишния юбилей на организацията по предложение на Кръга на приятелите на фондацията в Германия и по-специално на неговия председател проф. д-р Петер Фишер-Апелт се учредява Награда за постижения на учители в областта на хуманитарните науки и по-точно по български език и литература, класически езици, немски и испански език. Програмата има конкурсен характер и предвижда отличаването на учители със значителен принос в откриване и развиване на млади таланти в областта на хуманитарното знание. Тя поощрява учители, които имат сериозен принос в преподаването на съответния учебен предмет, като измерва техните успехи с постиженията на учениците им.
Националните конкурси за номиниране на учители се провеждат със съдействието на Министерството на образованието и науката, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и на представители на отделите по образование на посолствата на Федерална република Германия и на Кралство Испания. По предложение на Кръга на приятелите на фондацията в Германия и с решение на Съвета на фондацията от 2004 г. наградите носят името на проф. д-р Петер Фишер-Апелт, почетен президент на фондацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар