сряда, 2 септември 2015 г.

В Силистра – дефицит на мениджъри и на хора за сферата на услугите


В Силистра бе проведена конференцията „Пощенска банка среща бизнеса“. В нея участваха близо стотина представители на различни браншове. Пред аудиторията представяне направи Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка. Областният управител Стоян Бонев поздрави организаторите за проведения форум, полезен за всички, приели поканата да са включат в него. Кметът на общината д-р Юлиян Найденов също се включи в проведените разговори, подчертавайки необходимостта от инвестиции в общината, респективно в областта.
Представеният актуален макроикономически анализ бе дело на Лъчезар Богданов от Industry Watch. В сравнителен план спрямо период от 5-6 години назад той започна присъстващите със ситуацията в страната: „Ако до преди няколко години сме тичали и бързали, сега пълзим бавно нагоре“. България е страна, където не се случва нищо динамично, очаква се спад в инвестициите и малко повече от 1% ръст в потреблението, като „нещата“ са частично по-добри от преди 6-7 месеца. Експертите смятат, че положението у нас наподобява това в страните от ЕС.
За пръв път от 2008 г. насам имаме по-голяма заетост (новосъздадените работни места са 70 хил., но съкратените преди това са 400 хил.). Два пъти по-голям е износът в сравнение с 2010 г., като в сферата на IT ръстът е дори 4,5 пъти. С обяснението, че България, подобно на Италия, Гърция и др., е имала една от най-дългите рецесии. В момента страната имала „относително лесна задача“ – да догони в развитието си най-добрите (по възможност страни като Словакия, Румъния и Полша), за което са необходими модели и идеи за реформи. За отбелязване – за България „не са интересни индустриалните столици на Европа“, дори и Прибалтика, защото разминаванията ни с тях са драстични.
За целта са необходими дългосрочни инвестиции, защото, както казват макроикономистите, „само магистрали, тунели и градинки не стигат“. Интересна е и една друга статистика – в страната над 82% от висшистите имат работа, но заетостта при хората с най-ниско образование е под 1/3-та. Следователно е необходима тип индустрия, насочена към трудово ангажиране на тази категория хора. В момента българският бизнес и банките ни инвестират повече от 2008 г., но липсва продуктов капитал, поради което с вторични ресурси картината ще се променя бавно.
Каква е икономическата картина в Силистра? Преди всичко – областта няма нищо общо с индустриални центрове като София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Благоевград и Габрово, макар в местната индустрия да са ангажирани около 20% от заетите, което е с близо 3% повече от Варна, например.  Заплатите в района са с 24-30% по-ниски от средната за страната, макар и да има „леко нарастване“. Заетите са 21 000 в условия на класация на второ място отзад напред по отношение на т.нар. икономическа активност. Регионът е силен в земеделието, в производството на дървен материал, на машини и оборудване. За пръв път през последните 12 месеца има ръст в заетостта, но се отбелязват особеностите на картината на демографския срив. Наблюдава се дефицит на мениджъри и на хора за сферата на услугите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар