сряда, 5 юни 2013 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ КЛАС, 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс:086/823-958;  е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ КЛАС, 2013 г.БЕЛ
Математика
Брой явили се
928
929
Брой явили се на ІІ модул
466    (50 %)
427    (46 %)
Брой двойки
168
256
% двойки
18 %
27, 6 %
Среден успех
3, 765
3, 301

За сравнение:


БЕЛ
Математика
Среден успех
% двойки
% шестици
Среден успех
% двойки
% шестици
2010
3, 813
10, 5 %
3, 96 %
3, 387
15, 4 %
0, 57 %
2011
3, 739
16, 5 %
2, 7 %
3, 369
15, 86 %
0, 5 %
2012
3, 627
20, 9 %
2 %
3, 413
24, 7 %
1 %
2013
3, 765 - нараства
18, 1 % - намалява
5, 17 % - нараства
3, 301
27, 56 % - нараства
0, 65 %

Бележка: През 2012 г. границата за преминаване от двойка към тройка бе повишена с 1 т. спрямо 2011 г. За тази година е запазена повишената граница за тройка от миналата година – 18 т.

******

Учениците ще получат служебна бележка с оценките си в училищата, където учат. След като завършат успешно VІІ клас учениците, които желаят, могат за кандидатстват за 14 - те паралелките с прием след VІІ клас в област Силистра. Максималният брой места в тези паралелки е 364.  Миналата година бяха приети 308 ученика.

От 17 до 21 юни в Младежкия дом (срещу Експрес банк) ще се подават заявленията за кандидатстване. Необходими документи:

- служебна бележка за оценките по двата предмета (получена от училището, в което учат);
- заверено от училището с «Вярно с оригинала» копие на удостоверението за завършен VІІ клас (носи се оригинала за сверяване);
- копие на медицинско удостоверение (носи се оригинала за сверяване) - САМО за желаещите да кандидатстват в професионални паралелки.

Учениците следва да са придружени от родител или настойник.

Гнездо за приемане на документи за участие в класирането ще работи и в СОУ „Й. Йовков” – Тутракан. На 26 юни ще бъде обявено първото класиране.


Няма коментари:

Публикуване на коментар