сряда, 13 май 2020 г.

Свободата на словото и коронаровирусът сред темите на студентската научна сесия в Силистра


ВЕРСИНАЖ

На 15 май предстои „Студентска научна сесия Силистра 2020“ на Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“. В 4 секции ще участват представители на няколко висши учебни заведения общо с около 25 доклада. Подобно и на други форуми, и този е посветен на две годишнини: 130 г. педагогическо образование в Силистра и 75 г. на Русенския университет, част от който от 22 години насам е домакинът на форума (филиалът в Силистра е един от 4-те в рамките на университета – най-голям ВУЗ в Северна България).

Секция „Антична и западноевропейска литература” с п-л доц. д-р Галина Лечева
„Калокагатията - минало и настояще“ от Зехра Салим;  „Чосър и неговите разкази от Кентърбъри" от Живко Чобанов; „Трите „Електри“ на античната трагедия“ от Йоана Маркова; „Омировата „Илиада” от нестандартна гледна точка“ от Красимира и Росен Недкови (всички те са от спец. „Педагогика на обучението по български език и английски език“, Филиал Силистра).

Секция „Информатика” с п-л гл. ас. д-р Евгения Горанова
„Езикът VBA за обработка на масив“ от Александър Колев; „Създаване на сайт с Google Sites от  Николета Радева; „Създаване на електронен тест във VBA“ от Стела Ценкова; „Единна виртуална реклама на туристически маршрут в Гърция с програмата Powtoon“ от Мариета Цветанова (спец. „Педагогика на обучението по български език и английски език“, Филиал Силистра).

Секция „Съвременно чуждоезиково обучение” с п-л доц. д-р Диана Железова
„Дистанционното обучение по чужд език по време на пандемията с COVID-19“ от Мервин Мурад; „Съзнателно и подсъзнателно изучаване на чужд език чрез метода Сугестопедия“ от Мелвин Мурад; „Някои аспекти на развитието на умението за слушане при изучаването на чужд език“ от Демет Бехчет; „Насърчаване на умението за говорене в чуждоезиковата класна стая“ от Невин Нида (спец. „Педагогика на обучението по български език и английски език“, Филиал Силистра) .

Секция „Литературознание и история” с п-л  доц. д-р Румяна Лебедова
„Свободата на словото – същност и история“ от Иван Савов (Право, СУ „Св. Климент Охридски“; следват представители на специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“ от Филиал Силистра – „Религиозни мотиви в творчеството на Стоян Михайловски“ от Вяра Жекова; „Езикът като социален феномен“ от Тодор Тодоров; „Символика на теменугите в поезията на Пейо Яворов и Дора Габе“ от Айсун Бахадинова; „Бърз поглед към научните представи за национализма“ от Иво Димов (Културология, СУ„Св. Климент Охридски“); „Значението на съня в „Рапорт пред Ел Греко“ от Никое Казандзакис“ от Елина Алипиева (Българска филология, СУ „Св. Климент Охридски“); „Литература и цензура – свободата на словото в социалистическа България“ от Иван Савов (Право, СУ „Св. Климент Охридски“); представители на специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“ при Филиал Силистра –"Иван Вазов и българският език“ от Тодор Тодоров, „Виталността като духовен заряд в поетическия свят на Петя Дубарова“ от Христина Шегева и „Фрагментът като нов литературен жанр в българската литература през XX век“ от Мелвин Мурад „Фолклорни образи и мотиви в сборника „Ръж“ от Ангел Каралийчев“ от Мервин Мурад.Няма коментари:

Публикуване на коментар