сряда, 27 май 2020 г.

Дунав е една от 4-те реки, изтичащи от райския извор


"Едната от четирите реки, които изтичат от райския извор - Фисон в нашето Писание, е наречена Истър от гърците, Данувий от римляните, Дунав от готите (Δουναβιν). Фисон… преминава край Етиопия и Индия, гдето я наричат Ганг. Гърците я именуват Истър и Инд, илирите и рипианите, които живеят край нея - Дануви, а готите – Дунавтис.
От горния цитат може да се извади заключението, че Инд и Ганг са всъщност една и съща река, която е и Истър и Дунав. Забележително е, че готите наричат Дунав точно така, както го наричат и българите – едно от многото доказателства за това, че готи и българи са един и същ народ".
Текстът е от Фейсбук и е по повод книгата на д-р Николай Тодоров- Бесараба "Балканските корени на българския народ".
В обяснения под клип в Ю туб (https://www.youtube.com/watch?v=pBDr3_6MtK0, Надписът от Езерово - доказателство за тракийския произход на българите, Национална конференция в Стара Загора 2014 г.) за него се казва: "Извършената от д-ра по филология Николай Тодоров от Република Молдова разшифровка на надписа върху златния пръстен от Езерово, датиран с V век преди Христа, неопровержимо доказва правотата на съвременния английски археолог сър Колин Ренфрю, който в книгата си "Археология и език" твърди, че "траките ... са говорили на език, почти идентичен с този, на който говорят съвременните българи".

Няма коментари:

Публикуване на коментар