петък, 3 юни 2016 г.

РИО на МОН Силистра: Резултати от национално външно оценяване (приемни изпити) VII класПо Български език и литература се явиха на националното външно оценяване 860 ученици. Този брой е близък до миналата година, когато явилите се бяха 876. Тази година обаче нарасна значително броят на учениците, които се явиха и на втория модул. Близо 62% ученици опитаха своите сили и на преразказа, докато миналата година бяха около 50 %.

Средният успех за областта по Български език и литература е 3,74. Няма значима разлика спрямо предходната година, когато резултатът бе 3, 70. Учениците с  шестици представляват 3,49 % от участвалите (мин. год. – 1, 6 %). Учениците с двойки са 19,65% от участвалите (мин. год. - 16 %).  

По Математика се явиха на национално външно оценяване 856 ученика, близко до миналогодишния брой - 866. Явилите са и на втория модул представляват 54 %. Средният успех на областта по математика е  3,072(мин. год. – 3, 066). Учениците с шестици представляват 0,47 % от участвалите (мин. год. – 0, 12 %). Учениците с двойки са 34% от участвалите (мин. год. - 33 %).  

******

Учениците ще получат служебна бележка с оценките си в училищата, където учат. Учениците с двойка на един от двата изпита не могат да участват в приема след VІІ клас. След като завършат успешно VІІ клас, желаещите ученици могат да кандидатстват за 14-те паралелките с прием след VІІ клас в област Силистра. Максималният брой места в тези паралелки е 364 – в профилирани паралелки 208 места и в професионални паралелки 156 места

Заявленията за кандидатстване се подават в Младежкия дом (срещу Експрес банк) от 16 до 21 юни (четири работни дни БЕЗ събота и неделя).

Заявлението по образец се получава на място. Други необходими документи:

- служебна бележка за оценките по двата предмета (получена от училището, в което учат);
- копие на удостоверението за завършен VІІ клас, заверено от училището с «Вярно с оригинала» (носи се оригинала за сверяване);
- копие на медицинско удостоверение (носи се оригинала за сверяване) - САМО за желаещите да кандидатстват в професионални паралелки.

Учениците да са придружени от родител или настойник. Приемане на документи за участие в класирането ще се осъществява в СОУ „Й. Йовков” – Тутракан. На 27 юни (понеделник) ще бъде обявено първото класиране.


Няма коментари:

Публикуване на коментар