понеделник, 9 май 2016 г.

ХVIII-ото Русенско изложение „Техника, технологии, стоки и услуги" в РУ "Ангел Кънчев"

Академичното ръководство на Русенския университет ,,Ангел Кънчев" е поканило представители на Областна администрация Силистра, както и др. структури в областта на откриването на ХVIII-ото Русенско изложение „Техника, технологии, стоки и услуги", което започва от 10 часа на 12 май 2016 г. на територията на РУ „Ангел Кънчев" в най-големия български дунавски град, за да продължи до 14 май.

В програмата след откриването: експозиция МК "БАЛКАН" - забравената българска гордост - фоайе на Ректорат; Посещение от официалните лица на щандовете на фирмите - изложители; Връчване на званието Доктор хонорис кауза; Презентации на фирми за автомобилна техника; Среща на студентите от Аграрно-индустриалния и Транспортния факултети с работодатели.

И още на 12 май: Кръгла маса - дискусия с областните управители на крайдунавските области на тема „Перспективи за развитие на крайдунавските общини"; Откриване на конкурса - Отличие „Принос в механизацията на земеделието; Кръгла маса „Иновативни технологии в съвременната индустрия от региона - предизвикателства пред висшето образование"; Демонстрации на фирмите - двора на университета

На 13 май 2016 г.: Презентации на фирми изложители; Концертна програма на студентски състави; Демонстрации на земеделска и автомобилна техника - двора на университета; Кръгла маса „Съвременни тенденции в пчеларството". На 14 май:  Презентации на фирми изложители; Демонстрации на земеделска и автомобилна техника; Презентации на фирми.
Предвидена е и програма на ПЪРВО ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО в рамк май. Инициативата се провежда от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет с подкрепата на Националното представителство на студентите съвети в България и МОН. 

В нея: откриване от заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и от министър на образованието и науката; Предизвикателства пред висшето образование: среща-разговор на вицепремиера министър М. Кунева с академичното ръководство на университета; Младежки форум „Предизвикателства пред младежката предприемчивост"; Хепанинг за участниците и представяне на клубните състави на Русенски университет.


Няма коментари:

Публикуване на коментар