четвъртък, 12 май 2016 г.

Силистренско участие в среща по проект "Европейските жени акционери настояват за равенство на половете"


Наскоро в София бе проведена среща по проект "Европейските жени акционери настояват за равенство на половете", съобщи юристката Галя Иванова от СНЦ "Екатерина Каравелова" - Силистра Проекта се реализира от Европейската и германската асоциации на жените юристи. Участие в срещата взеха представители на Алианс за защита от насилие основано на пола, Министъра на правосъдието на Република България - г-жа Захариева, Министъра на правосъдието на Саксония - Анхалт - проф. Ангела Колб - Ясен, Заместник председателя на парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика - народния представител г-жа Светлана Ангелова и др. 

В рамките на срещата бяха представени резултатите от проведено проучване на европейско ниво, относно участието на жените в управлението на корпоративни фирми. Резултатите за България сочат ниско ниво на равнопоставеност на половете в това отношение (17%). Най - висок процент на участие на жените в управлението се отчитат за Франция (34%).

В контекста на новоприетия през 2016 г. Закон за равнопоставеността в България, тези данни сочат, че е необходима целенасочена и последователна политика за постигане на равнопоставеност между половете в нашата страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар