четвъртък, 12 май 2016 г.

Домашното насилие отново на дневен ред в интерактивни уроци в Алфатар, Средище и Ситово

В първите дни на м. май в изпълнение на програмата на Детска полицейска академия, реализираща се в общините от област Силистра - Алфатар, Кайнарджа и Ситово, бе проведен интерактивен урок с деца от академията в гр. Алфатар по темата "Домашно насилие". В рамките на урока участниците придобиха знания за феномена домашно насилие, правната рамка по темата, възможностите за защита и компетентните институции от които могат да потърсят съдействие.

Организатор на урока бе младши инспектор Атанас Атанасов, а гост - лектори на събитието бяха експертите към Женско сдружение "Екатерина Каравелова": Яна Михнева - психолог в ЦОП, Христина Кирова - социален работник в КЦ и Галя Иванова - юрист към организацията.

По темата домашно насилие бе проведен интерактивен урок в рамките на Детска полицейска академия 2016 г. в с. Средище, общ. Кайнарджа. Инициативата бе организирана от ПИ Теодор Гърдев с подкрепата на училищното ръководство на ОУ "Цанко Церковски". В рамките на срещата децата се запознаха с видовете насилие и необходимостта от предприемане на действия за неговото ограничаване, получиха информация за законодателната основа, регулираща проблема и институциите, които имат правомощия в тази насока.

Лектори на срещата бяха Христина Кирова - социален работник в Кризисен център за лица обект на домашно насилие и трафик на хора и Галя Иванова - юрист към Център за консултиране и превенция на домашно насилие и Кризисен център - Силистра. Провеждането на такива срещи е заложено в годишния план на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра, чиито членове са ОД на МВР, Съд, Прокуратура, Социални служби, Общини, НПО и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар