неделя, 13 октомври 2019 г.

Достойно представяне на делегацията "Русенски университет и приятели" в Скопие по проект INNOVENTER.EU


В периода 2-3.10.2019 в град Скопие - столица на Република Северна Македониия, бе проведен поредниян международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество. В делегацията на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се включиха представители на различни училища от Североизточна България. 

Нешка Христова - директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в гр. Разград), представи как учениците в повереното й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност, чрез участие в различни клубни инициативи. Красимира Георгиева - председател сдружение „Съпричастие Силистра“ ангажира вниманието на аудиторията по темата за различните социални услуги, които сдружението предлага в Силистра на хора в неравностойно положение.

Социалният предприемач Гергана Капнилова бе с презентация за влиянието на социалното предприемачество върху туризма в Североизточна България. 
Доц. д-р Юлия Дончева представи дейността на първия в България студентски клуб „Различни, но равни“, разположен в Русенския университет.
Доц. д-р Мира Душкова запозна международните участници с дейността на студентски клубове към катедра „Български език, литература и изкуство“ на Русенски университет, сред които: клуб „Палитра“, клуб „Млад журналист“, клуб „Художествено слово“ и музикален клуб „Афект“. Тези клубове редовно представят дейността си във вестник „Студентска искра“ на Русенския университет. 

Доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева представиха основни дейности в насърчаване на предприемачеството сред ученици от областите Русе, Разград и Силистра по проект INNOVENTER, както и сред студентите в Русенски университет „Ангел Кънчев“ в рамките на  активно взаимодействие с представители на бизнеса, обществени организации от страната и чужбина. 

Интерес предизвикаха и презентациите на другите участници в проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония. Домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, поканиха всички международни участници на посещение в ресторант в центъра на столицата си, в който съществена част от персонала са хора с увреждания. Този пример ясно показа, че хора в неравностойно положение могат да бъдат напълно интегрирани в стопанска дейност и сами да си осигуряват достойни доходи. За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg.


Няма коментари:

Публикуване на коментар