понеделник, 28 октомври 2019 г.

Местни избори в общините в област Силистра - резултати според ОИК по места

Резултати от изборите в област Силистра 

Равносметка:
- кметове на общини - избрани са на първи тур в Кайнарджа и Алфатар - ГЕРБ, Ситово и Главиница - ДПС; балотажи в Силистра (ГЕРБ с/у БСП), Дулово (ГЕРБ с/у ДПС), Тутракан (Иинициативен комитет с/у ДПС)
- кметове на общини: ДПС - избрани 29 кметове на кметства и участие в 7 балотажа (втори тур); ГЕРБ - избрани 12 кметове на кметства (още възможности в 3 балотажа); БСП - избрани 3 кметове на кметства (+ 4 балотажа); МК "Алтернативата на гражданите" - избран 1 кмет, СДС - избран 1 кмет, ИК - избран 1 кмет +1 балотаж; "Воля" (2 балотажа), ДОСТ - 1 балотаж. Балотажи няма в общините Ситово и Алфатар (общината само с един избираем кмет на кметство). В цялата област - в 9 населени места бе проведен избор на кметове без алтернатива. В 7-те общини 4-ма кметове потвърдиха мандатите си, а други трима в балотажажите имат същата възможност. Продължава развиитето на темата на политическото номадство, преди всичко в кметствата, а спорадично и в общинските съвети.

Община Кайнарджа, област Силистра. 

избор на кмет на община
Любен Сивев - ГЕРБ - 1 832 гласа, 85.45%
--
избор на кметове на кметства
Голеш
втори тур: 
Юксел Юсмен Юсеин - ДОСТ, 209 гласа, 35.79% 
Демирел Неджибов Ферадов - ГЕРБ - 193 гласа, 33.05%
Зарник
Руфи Асан - ГЕРБ - 128 гласа, 61.84%
Посев
втори тур: 
Бейсим Али Вейсел - БСП - 39 гласа, 33.33% 
Наталия Калинова - ГЕРБ - 33 гласа, 28.21%
Средище
Гошо Иванов Манов - ГЕРБ - 326 гласа, 68.78%
--
избор на общински съветници
ГЕРБ 865 48.60%
ДПС 299 16.80%
БСП 240 13.48%
БЗНС 234 13.15%
ДОСТ 142 7.98%
---
Община Ситово, област Силистра. Общ брой избиратели: 4 960


избор на кмет на община

Сезгин Алиибрям ДПС - 1 611 гласа 50.85%
други:
Янко Къров – БСП – 771 гласа, 24.34%

Янко Абушев – ГЕРБ – 727 гласа, 22.95%
---
избор на кметове на 5 кметства
Босна
Денис Рюстем - ДПС - 181 гласа 72.98%
Добротица
Искра Георгиева - БСП - 172 гласа 56.77%
Любен
Еджевит Джевдет - ДПС- 315 гласа 94.59%
Попина
Светла Удрева - БСП - 153 гласа 51.00%
Искра
Вилдан Мемиш - ДПС - 727 гласа 67.57%
---
избор на общински съветници:
ДПС 1 216 48.25%
ГЕРБ 669 26.55%
БСП 620 24.60%
---
Община Силистра -Данни към 11:20 ч. при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК. Общ брой избиратели: 51 500

избор на кмет на община
втори тур:
- 48.06% - Юлиян Найденов - ГЕРБ - 9 851 
- 29.35% - Момчил Неков - БСП - 5 894
други:
- 9.93% - Димитър Трендафилов - 2 240 -
АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ -
- 7.21% - Златко Куртев -
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 466
- не подкрепям никого - 480 

---
избор за общински съветници:
- ГЕРБ 5 481, 32.36%
- БСП 2 989, 17.62%
- МК АЛТЕРН. ГРАЖДАНИТЕ - 1 702, 9.93%
- СДП 1 248, 7.25%
- Движение 21 - 1 183, 6,97%
- „ДЕМОКРАТ. БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1 166, 6.71%
- ДПС 1 108 6.52%
- Политическа партия АБВ - 963, 5.72%
и др.
- 480 - не подкрепям никого
---
избор на кметове на 7 кметства 
Айдемир 
Денчо Георгиев - ГЕРБ - 1 304 гласа, 56.52%
Калипетрово 
Никола Узунов - МК "Алтернативата на гражданите - 994 гласа, 57.06%
Бабук 
Костадин Иванов - ГЕРБ - 168 гласа, 61.31%
Сребърна 
Георги Иванов - ГЕРБ - 250 гласа, 67.75%
Проф. Иширково
втори тур:
Стойчо Нечев – БСП – 235 гласа, 38.21%
Юксел Юмер Ахмед - ДПС - 157 гласа, 25.53%
Йорданово 
Ведат Сали - СДП - 295 гласа, 92.19%
Брадвари 
Нуран Халим - ДПС - 353 гласа,  60.24%

Забележка: Процентите са от по-ранен етап на вписване на протоколи в ОИК
---
Община Алфатар, област Силистра. Брой избиратели: 3 000

избор за кмет на община 
Янка Господинова - ГЕРБ - 1 122 гласа, 74.21%
други:
Веселин Гарабински - БСП - 303 гласа 20.04%
Мариана Теодориза - ВОЛЯ - 26 гласа, 1.72%
- Не подкрепям никого - 4.03%
----
избор на кмет на 3 кметства
Алеково
Иван Захариев - ГЕРБ - 207 гласа, 90.39% (единствен кандидат)
Чуковец
Бюрхан Акиф - ДПС - 129 гласа.
Бистра
втори тур:
Ана Стоянова - Инициативен комитет
Ахмед Ахмед - ДПС.
избор на общински съветници
ГЕРБ 632 52.32%
БСП 204 16.89%
ДПС 157 13.00%
СДП 146 12.09%
АТАКА 62 5.13%
ВОЛЯ 7 0.58%
---

Община Главиница, област Силистра. Брой избиратели: 11 200

избор на кмет на община

Неждет Джевдет - ДПС - 3 714 гласа, 62.37%
---
други:
Хюсени Хамди - ГЕРБ - 1 356 29.36%
Соня Петкова - БСП - 288 6.24%
---
избор на общински съветници
ДПС  – 3 005 гласа, 56.98%
ГЕРБ  –  1 571 гласа, 29.79%
БСП  328 гласа, 6.22%
ДВИЖЕНИЕ 21 –  252 гласа, 4.78%

-        - Не подкрепям никого – 75
---
 избор на кметове на 16 кметства 
Богданци
Сафи Мустафа – ДПС– 212 гласа, 66.88%
Вълкан
Ерджан Халиибрям – ДПС, 192 гласа, 95.52% (единствен кандидат)
Ножарево
Джюнейт Мюмюн – ДПС – 266 гласа 95.00% (единствен кандидат)
Дичево
Ведат Ахмед – ДПС – 183 гласа, 64.89%
Зарица
Зейфула Ибрям – ДПС, 146 гласа, 66.36%
Зафирово
Втори тур:
Мирослав Сали – ДПС – 225 гласа, 44.12%
Красимир Кръстев – БСП – 189 гласа, 37.06%
Зебил
Недим Чауш – ДПС – 187 гласа, 45.72%
Ерол Али – „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 169 гласа, 41.32%
Звенимир
Тезджант Юмер – ДПС – 164        гласа, 73.54%
Калугерене
Самир Осман – ДПС – 272 гласа, 79.53%
Коларово
Нуртен Али – ДПС – 117 гласа, 58.50%
Листец
Ерджан Реджеб – ДПС – 175 гласа, 61.40%
Падина
Кенан Ибрям – ДПС – 121 гласа, 60.50%
Сокол 
Иванка Дончева – ГЕРБ – 119 гласа, 55.09%
Стефан Караджа
Неждет Мехмед – ДПС – 243        гласа, 52.60%
Суходол
Митхат Рашид – ДПС – 209 гласа,         53.18%
Черногор
Йозджан Юмеров – ДПС – 108 гласа, 55.67%
Долно Ряхово 
Фераим Феим – ДПС –         105 гласа, 59.66%

Забележка: Може да има разнминаваания в процентите, защото са от по-ранен етап на вписване на протоколи от СИК в ОИК
-----

Община Тутракан, област Силистра , брой избиратели 13 848, (броят на гласовете е при 100% обработени протоколи, а процентите са при обработени протоколи 95.83%)


избор на кмет на община
втори тур:
Димитър Стефанов – ИК – 2 722 гласа, 36.56%
Нехат Кантаров – ДПС – 2 246  гласа, 27.75%
-----
други:
Данаил Николов – БСП – 1 059 гласа, 14.33%
Ивелин Русев – ГЕРБ – 792 гласа, 10.60%
Ирена Бонева – МК  Движение ЗАЕДНО за промяна – 679 гласа, 9.20%

- Не подкрепям никого – 115 гласа, 1.56%

избор на общински съветници :
ДПС – 2 150 гласа, 32.85%
ГЕРБ – 1 232 гласа, 19.91%
БСП – 957 гласа,         15.56%
МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ – 1 038     гласа, 17.00%
МК Движение ЗАЕДНО за промяна –    683 гласа   10.76%
---
избор на кметове на кметства:
Старо село
Пламен Петров – СДС – 312 гласа, 60.70%
Цар Самуил
Мехмед Юмер – ДПС 724 гласа, 95.14% (единствен кандидат)
Белица
Христо Банов – БСП – 206, гласа, 57.54%
Преславци
Кязъм Али Кязъм – ГЕРБ – 186 гласа, 55.36%
Шуменци
Втори тур:
Симеон Димитров – БСП – 129 гласа, 42.30% 
Рейхан Селимов – ДПС – 88 гласа, 28.85%
Нова Черна
Втори тур:
Ерол Кара – ДПС – 351 гласа, 44.66%  
Светослава Кирова – ГЕРБ – 258 гласа, 32.82%
---
Община Дулово, област Силистра. Избиратели: 27 900


избор на кмет на община

втори тур:
Юксел  Ахмед – ГЕРБ ­– 7 502 гласа, 49.47%
Сезгин Галиб – ДПС – 6 994 гласа, 46.12%

други:
Георги Димитров - Ние, гражданите - 48 гласа
Петър Петров - БСП - 429 гласа

Забележка: В процентите може да има разминавания, защото са показани от по-ранен етап на вписване на протоколи от СИК

---

избор на кметове в 20 кметства
Черник
Гюлстун Алекбер – ИК – 750        гласа, 57.92%
Водно
Втори тур:
Хайредин Мехмед – ГЕРБ – 197 гласа, 39.24%
Юксел Алиев – ДПС – 192   гласа,  38.25
Колобър
Юксел Бедри Хакъ – ДПС – 322 гласа, 97.28%  (единствен кандидат)
Межден
Валентин Костадинов – ГЕРБ – 279 гласа, 90.29%  (единствен кандидат)
Полковник Таслаково
Ейсел Али – ДПС – 187 гласа, 94.44%  (единствен кандидат)
Чернолик
Бейджан Исмаил – ДПС – 730 гласа, 95.30% (единствен кандидат)
Орешене
Динчер  Закир – ДПС – 174 гласа, 92.55% (единствен кандидат)
Паисиево
Гюрджан Рахми – ДПС  –  395 гласа, 91.86% (единствен кандидат)
Козяк
Димитър Димитров –  ГЕРБ – 134 гласа, 94.37%
Раздел
Мерсин Юсуф – ДПС – 241 гласа, 66.21%
Секулово
Невзад Ибрям – ГЕРБ – 277 гласа, 70.66%
Правда
Фигел Фехим – ГЕРБ – 453 гласа, 50.39%
Яребица
Втори тур:
Турхан Агаоглу – ИК –       155 гласа, 40.68%
Сертел Кьосе – ДПС –154 гласа, 40.42%
Руйно
Себахатин Давудов – ГЕРБ – 269 гласа, 50.66%
Боил
Нермин Бакиев – ГЕРБ – 243 гласа, 50.94%
Овен
Юмер Мехмед – ДПС – 335 гласа, 55.10%
Окорш
втори тур:
Кемал Ибрям – ВОЛЯ – 252 гласа, 34.90%
Хамди Али – ДПС – 249 гласа, 34.49%
Вокил
Ехлиман Ехлиман – ДПС – 501 гласа, 74.89%
Златоклас
Самет Ахмед– ДПС – 268 гласа, 83.49%
Поройно
Хаккъ Ахмед –ДПС – 320 гласа, 50.16%
Долец
Нихат Сали – ГЕРБ – 150 гласа, 60.98%

Забележка: за някои кметства няма информация в сайта на ОИК Дулово
---
избор на общински съветници:
ГЕРБ – 5 545 гласа, 45.51%
ДПС –  6 052 гласа, 49.46%
БСП  –    351 гласа, 3.09% гласа
и др.
----

Окончателни резултати от гласуването в област Силистра 
в „Местни избори 2019”

Избирателна активност в 7-те общини по информация в ОИК, събрана в Областна администрация Силистра: 54,79%. 
Общ брой гласували: 58 504 души при 106 783 избиратели. 
По общини: 
Силистра – 21 128 (45,79%); 
Дулово – 15 753 (62,63%), 
Тутракан – 7 923 (57,54%), 
Главиница – 6 414 (62,33%), 
Алфатар – 1 634 (65,15%), 
Ситово – 3 313 (70,43%), 
Кайнарджа – 2 339 (58,08%).

Няма коментари:

Публикуване на коментар