понеделник, 28 октомври 2019 г.

Ясен е проектът на състава на Общински съвет Силистра за мандат 2019-2023 (8 политически сили)

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община СИЛИСТРА
област СИЛИСТРА

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници - 33
                            
Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

  1. Общинската избирателна квота е петстотин и петнадесет 515 гласове.

Име, презиме, фамилия
ПП/КП/МК
1
Ганчо Маринов Неделчев
ПП СДП
2
Борислав Траянов Борисов
ПП СДП
3
Емил Костадинов Иванов
ПП СДП
4
Иванка Господинова Ташева
ПП АБВ
5
Добринка Великова Кирчева
ПП АБВ
6
Стоил Василев Стойчев
ПП Движение 21
7
Гален Мирославов Енев
ПП Движение 21
8
Илиана Димитрова Митева
ПП Движение 21
9
Мария Димитрова Димитрова
ПП ГЕРБ
10
Елица Йорданова Тодорова
ПП ГЕРБ
11
Здравко Горанов
ПП ГЕРБ
12
Денислав Пламенов Димитров
ПП ГЕРБ
13
Валентин Йорданов Перчемлиев
ПП ГЕРБ
14
Денка Димитрова Михайлова
ПП ГЕРБ
15
Ивелин Митков Неделчев
ПП ГЕРБ
16
Орлин Огнянов Николов
ПП ГЕРБ
17
Георги Йорданов Спасов
ПП ГЕРБ
18
Мирослава Красимирова Червенкова
ПП ГЕРБ
19
Константин Стоилов Христов
ПП ГЕРБ
20
Бирол Ерол Мехмед
ПП ДПС
21
Хасан Яшар Алегбер
ПП ДПС
22
Златко Стефанов Куртев
КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ
23
Стефан Железов Железов
КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ
24
Стилиян Стойчев Стойчев
МК БСП за България
25
Георги Атанасов Георгиев
МК БСП за България
26
Димитър Сашев Тодоров
МК БСП за България
27
Светлана Вескова Великова
МК БСП за България
28
Михаела Тодорова Попазова
МК БСП за България
29
Пейчо Стефанов Пейчев
МК БСП за България
30
Димитър Трендафилов Трендафилов
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите
31
Стоян Станков Узунов
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите
32
Георги Павлов Гайдаров
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите
33
Иван Станков Ковачев
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите

Поне 15 от проекто-състава на новия ОбС Силистра са били и в предишния мандат. Най-много двама други от 2015-2019 могат да се присъединят към тях при евентуално разместване в листата на ГЕРБ. Четирима от новите съветници са били местни депутати в по-предишни мандати, при това нееднократно (Георги Атанасов и Светлана Великова - БСП, Хасан Алекбер - ДПС, Георги Гайдаров - МК "Алтернативата на гражданите"). Жените в местния закондателен орган са 9 (27%, което е в рамките на изискуемото по международните стандарти) - представители са на 3 политически сили (най-много в ГЕРБ - 4, по две в БСП и АБВ, 1 в Движение 21), колкото са и "младежите" (според ЮНЕСКО - под 40 г. - по най-много в редиците на ГЕРБ и БСП, вкл. техните младежки лидери). С изключение на ДБ-обединение, всички останали партии са имали представители в ОбС Силистра в предишни мандати. Няма нито една партия с един-единствен съветник, каквито случаи са отбелязвани в предишни мандати.

Не повече от трима са юристите съветници - Константин Стоилов и Мирослава Червенкова - ГЕРБ, Златко Куртев - "Демократична България - обединение". С изключение на дентист в лицето на д-р Мария Димитрова, в стартовия състав няма нито един хуманен лекар, за разлика от предишни мандати, когато са били дори 6. Незначителен е броят на педагозите (може би не повече от трима) и на икономистите, за сметка на бизнесмени и предприемачи, които преобладават.

В състава има бивш областен управител - Светлана Великова - БСП (била е и зам.-кмет на общината), бивш зам.-кмет - Денка Михайлова - ГЕРБ. С 1-2 изключения останалите съветници живеят в града. Културтрегер - един - Георги Атанасов от Регионален исторически музей Силистра, в миналото председател на постоянна комисия по култура, в която обикновено няма много желаещи да участват. Самодеец в художествен колектив - също един (Георги Спасов). Тотално отсъствие на изявени спортисти. В пенсионна възраст са не повече от трима.

Няма коментари:

Публикуване на коментар