петък, 1 април 2016 г.

В Силистренско нито едно училище не ползва охранителна фирма, половината са с видеонаблюдение на дворовете си


Информация от РИО на МОН в Силистра
Видеонаблюдение се осъществява в дворовете на 25 училища, които представляват 52 % от общия брой. Видеонаблюдение се осъществява и в сградите на 32 училища, които представляват 66 % от общия брой. Само в 14 училища (29 %) няма видеонаблюдение нито в сградата, нито в двора на училището.
Физическа охрана има в 23 училища, които представлява 48 % от образователните институции. Охраната се осигурява по различен начин – на щат в учебното заведение, по граждански договор с училището или училищното настоятелство, по 66 ПМС, по програми за заетост. Няма учебни заведения, които да използват охранителни фирми. Пропусквателен режим, осъществяван от персонала, инструктажите и дежурствата са постоянна мярка, която се прилага в учебните заведения.Няма коментари:

Публикуване на коментар