петък, 1 април 2016 г.

Половината добруджанци зрелостници от Силистренско се явяват по биология и здравно образование

Информация от РИО на МОН В Силистра: Държавни зрелостни изпити 
през 2016 г. в област Силистра


846 зрелостници са подали заявления за явяване на изпит по Български език и литература (мин. год. - 1093). 873  - за втори държавен зрелостен изпит (мин. год. - 1087). 4 зрелостници са пожелали трети държавен зрелостен изпит по желание (мин. год – 5). 

Към момента в ХІІ клас се обучават следния брой учащи: в дневна форма на обучение – 627, в задочна форма на обучение – 151, в самостоятелна форма на обучение – 65, в индивидуална форма на обучение – 2. Най – много зрелостници има в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, Силистра –  98. Брой средни училища, от които има зрелостници - 20
 
Най-предпочитани предмети: 423 зрелостници - Биология и здравно образование –  50 % (мин. година - 42 %); 291 зрелостници - География и икономика – 34 % (мин. година - 36 %); 83 зрелостници - Английски език – 9, 8 % (мин. година – 11 %). 

Дати на изпитите: Първи изпит (БЕЛ) – на 18 май (сряда, неучебен ден); втори изпит (предмет по желание) – 20 май (петък, неучебен ден). На същите дати се провеждат и изпитите по Български език и литература (18 май) и математика (20 май) за VІІ клас в основните и средните училища.
Няма коментари:

Публикуване на коментар