понеделник, 4 април 2016 г.

Още добруджански обекти в списъка на ЮНЕСКО

Етнографският музей “Дунавски риболов и лодкостроене” и Архитектурният ансамбъл “Рибарска махала” в Тутракан се очаква да бъдат вписани в Списъка на световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО, защото. са уникални и единствени по рода си по поречието на Дунав.
Архитектурният ансамбъл „Рибарска махала” е единственото у нас естествено обособило се рибарско селище край реката. Възникнало е в средата на 19-и век, когато градът се утвърждава като център на дунавския риболов. От него са изнасяли риба, рибено масло и хайвер за вътрешността на страната, и в много европейски държави. Голяма част от къщите в селището са реставрирани.
Пред камерата на БНТ Петър Бойчев, директор Исторически музей – Тутракан, е заявил: “Това са къщи от периода на Възраждането – автентични, малки, схлупени. Целта е да възстановим тези рибарски къщи и да възстановим занаятите в тях или един музей на открито да направим.”
В миналото при население от 8 хиляди души професионалните рибари са били близо 2 300. В зимните месеци от единия до другия край на Тутракан, по брега на Дунав е имало над 1 000 лодки на пристан.
Анка Монева, аниматор в “Рибарска махала”: “В началото на 20-и век е имало седем работилници за производство на прочутата лодка “Тутраканка”, с която нашите рибари са извършвали риболов в продължение на 600 км – от Видин до устието на реката в Черно море.”

Музеят „Дунавски риболов и лодкостроене” също е единствен не само у нас, но и по поречието на река Дунав. Има богат фотодокументален фонд, посветен на огромните екземпляри на уловените от тутраканските рибари и колегите им от дунавските градове риби. Открит е през 1974 година и в него са изложени всички необходими пособия за риболов и уреди от античността до наше време.
До момента в Силистренско само резерватът Сребърна е в Списъка на ЮНЕСКО като паметник на природното наследство. Той е вписан в него още през 1983 година.
Тутраканецът Кристиян Калчев е председател на Национален научен експедиционен клуб "ЮНЕСКО" (ННЕК-ЮНЕСКО), основан  през 1970 г. и първи по рода си у нас. Представлява Република България в Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО (от 1981 г.), както и в Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО (от 2001 год.). От 1990 г. е учредител на фондация "Еврика". 
В ход е кампанията 100 НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ и нейните етапи предвид необходимостта от съдействие и координация тепърва предстоят с цел създаване на сборник в полза на туристите и на други продукти в електронното пространство.

Досега само община Тутракан от област Силистра е кандидатствала с двата обекта, за които става дума в материала на БНТ. През м. април предстои уведомителни писма да бъдат пратени и до останалите общини от областта. Бъдещият сборник ще излезе в тираж от 40 000 бр. на български, руски  немски и английски езици. Ще бъде разпространяван в страните от Източна и Западна Европа чрез диспечерски мрежи.По сайта на БНТ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар