четвъртък, 3 септември 2015 г.

Сборник със спомени „Съхранена памет“ излиза в Силистра за 75-ата година от Крайовската спогодба


          В Силистра под печат е уникален сборник, озаглавен „Съхранена памет” и посветен на 75-ата годишнина на Крайовската спогодба (7 септември 1940 г.), благодарение на която става възможно възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България. Но и в резултат на която се извършва най-голямото преселение на българи през 20-ия век – 67 000 нашенци от два окръга в Северна Добруджа напускат родните си места, за да се заселят в родината на предците си – в Силистренско и в Добричко. Близо 8 десетилетия по-късно потомците на голяма част от тях са навсякъде у нас и по света. 
   В сборника, съставители на който са преподавателката в Русенския университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Румяна Лебедова, журналистът Йордан Георгиев и общественичката Цветана Цанова – дългогодишен регионален секретар на НДФ „13 века България“, си дават среща автори на близо 50 разказа, пресъздаващи събития, факти и чувства от преди средата на миналия век. 
Сред разказвачите са познати имена като краеведът Пирин Бояджиев, преподавателите Петко Буюклиев, Георги Мъров и Мария Димитрова, юристът Татяна Тихчева, Иван Колев от ЛС „Реката и приятели“ и др. Николинка Демирова от село Добротица е записала спомените на 14 свои съселяни – местни и преселци, а в сборника са влезли и записи от творби в конкурс, проведен през 2010 г. В него са участвали автори от Главиница, Нова Черна и др. населени места от региона. Сред тях има и тогавашни ученици от Тутракан.

       В предговора на сборника доц. Лебедова заявява: „Колективната памет е съграждана от различен тип разкази за миналото – тези, които създават документите, станали основа на историческата хроника; тези, които създава печатът, воден от амбицията да улови и запечата автентични кадри; тези, които създава литературата, въплътила духа навремето; тези, които създават потопените в събитията участници и свидетели, съхранили личното преживяване…
    Всеки от разказите борави с различни комуникативни стратегии, с различна реторика, визира различни модели на мислене, обусловен е от различна оценъчност. Различни са ракурсът, обемът информация, акцентите, целта, съотношението между обективност и субективност…“.
   Сборникът е илюстриран с най-емблематичните снимки, свидетелстващи за посрещането на българските войски в Силистра на 1 октомври 1940 г., само 25 дни след подписването на Крайовската спогодба. В чест на 75-ата годишнина Филателно дружество „Димитър Дончев“ спази традицията и издаде плик с печат, за да увековечи събитието. Сборникът „Съхранена памет“ предстои да бъде представен както в Силистра, така и в други общини на областта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар