сряда, 10 юни 2015 г.

Разселват есетри в река Дунав

         
WWF-България започва ново разселване на есетри в Дунав, този път край с. Ветрен, област Силистра. Разселванията са част от проекта “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България” с финансовата помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Целта на проекта е опазване на есетровите риби в българския участък на река Дунав и подобрение на техния природозащитен статус. Тази година на три пъти ще разселим есетри от вида чига и имаме удоволствието да Ви поканим на пускане на 12.06.2015 г. (петък).
      Чигата (Acipeser ruthenus) е един от шестте дунавски есетрови вида и единственият, който не мигрира в Черно море. Тя е най-дребната есетра - достига над 1 м дължина, а понякога някои риби стигат и до 3 м. За разлика от другите есетри, тя е "само" застрашен вид. Братовчедите й нямат този късмет - моруната (Huso huso), руската есетра (Acipenser gueldensteadti) и пъстругата (Acipenser stellatus) са критично застрашени, а шипът и атлантическата есетра са изчезнали. WWF ще разсели общо 50 000 малки есетри. Те ще бъдат маркирани в левия преден плавник с магнитна марка, голяма около милиметър и половина. Всяка марка има уникален номер, който може да бъде разчетен със специален четец. Тези марки ще ни позволят да проследим по-добре миграционните пътища на есетрите и местата им за размножаване. Когато знаем кои са тези места, ще можем да ги опазим, а с тях и древните есетри. Есетрите са отгледани в близки до естествените условия в земно-насипни басейни, където са се хранили с естествена храна. Мероприятието на 12.06.2015  с начален час 11ч в района на лодкостоянката на рибарското селище край Ветрен.
      Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар